ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Paweł Stróżecki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

e-mail: st_pawel@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-8973-4363

Zobacz profil w Bazie Wiedzy