ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Andrzej Domański
asystent
Pracownia Medycyny Społecznej

e-mail: domanskia@cm.umk.pl


Bibliografia