ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Remigiusz Tomczyk
asystent
Katedra Kardiochirurgii

e-mail: r.tomczyk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4882-8571

Zobacz profil w Bazie Wiedzy