ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Mateusz Jagielski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

e-mail: mateusz.jagielski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-7399-4494

Zobacz profil w Bazie Wiedzy