Zakład Fizjologii Człowieka

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 14
e-mail: kizfizjol@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

dr Wieńczysława Adamczyk
dr Mirosława Cieślicka
dr Katarzyna Dmitruk
dr Blanka Dwojaczny
lek. Szymon Działak
lek. Agnieszka Kujawska
dr Daria Pracka
dr Tadeusz Pracki
mgr Monika Siekierka
prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe