Zakład Fizjologii Człowieka

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 14
e-mail: kizfizjol@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

dr Wieńczysława Adamczyk
dr Mirosława Cieślicka
dr Katarzyna Dmitruk
dr Blanka Dwojaczny
lek. Agnieszka Kujawska
dr Daria Pracka
dr Tadeusz Pracki
mgr Monika Siekierka
prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe