Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Inżynierii Tkankowej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 38 23
tel. +48 52 585 60 80
e-mail: zit@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Anna Bajek

dr hab. Anna Bajek
dr Małgorzata Maj