Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Inżynierii Tkankowej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 38 23
tel. +48 52 585 60 80
e-mail: zit@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Anna Bajek, prof. UMK

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
dr Małgorzata Maj