Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

dr Anna Duleba
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
dr Katarzyna Linkowska
mgr Anna Radziszewska
dr Urszula Rogalla-Ładniak
dr Katarzyna Skonieczna