Zakład Medycyny Sądowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Elżbieta Bloch-Bogusławska

dr Elżbieta Bloch-Bogusławska
lek. Magdalena Cychowska
mgr inż. Teresa Nowacka
mgr inż. Marzena Sykutera
lek. Dariusz Zieliński