Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej – jednostka przekształcona w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

p.o. Dyrektora - dr hab. Anna Bączkowska, prof. UMK

dr hab. Anna Bączkowska, prof. UMK
mgr Elżbieta Buttler
mgr Ewa Dadzibóg
mgr Magdalena Daniels
mgr Anna Glaza
mgr Adam Jankiewicz
dr Katarzyna Jóskowska
mgr Magdalena Lewan
mgr Andrzej Nazarewski
dr Dariusz Pestka
mgr Roksana Rybicka
mgr Bogdan Smeja
dr Janina Wiertlewska