Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Marta Pokrywczyńska

mgr Daria Balcerczyk
mgr Monika Buhl
inż. Paweł Dąbrowski
dr Iga Gubańska
dr Arkadiusz Jundziłł
dr Tomasz Kloskowski
mgr Justyna Kwiatkowska
dr hab. Marta Pokrywczyńska
mgr Marta Rasmus
mgr Kamil Szeliski