Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Kierownik - dr hab. Marta Pokrywczyńska

mgr Daria Balcerczyk
mgr Monika Buhl
dr Iga Carayon
inż. Paweł Dąbrowski
dr Arkadiusz Jundziłł
dr Tomasz Kloskowski
dr hab. Marta Pokrywczyńska
mgr Marta Rasmus
mgr Kamil Szeliski