Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 29

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Jan Styczyński

dr Robert Dębski