Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Nowoczesnych Metod Nauczania w Medycynie

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

e-mail: zsm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Zakład Symulacji Medycznych

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.