Zakład Symulacji Medycznych

e-mail: zsm@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Zakład Symulacji Medycznych

p.o. Kierownika - dr Julita Soczywko

lek. Dorota Rutkowska
dr Julita Soczywko