Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Administrator

Tworzenie i aktualizowanie stron jednostek wydziałowych (Katedr, Zakładów itd.) – Dział Promocji i Informacji CM, strona@cm.umk.pl

Tworzenie i aktualizowanie pozostałych stron dotyczących Wydziału – Dziekanat Wydziału Lekarskiego, dzieklek@cm.umk.pl