Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendia

UWAGA !

Sprawozdanie z pracy naukowej oraz Kryteria oceny wniosków są takie same dla stypendium doktoranckiego i projakościowego. Doktorant ubiegający się o więcej niż jedno świadczenie składa ww. dokumenty w jednym egzemplarzu.