Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci Wydziału Lekarskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronach internetowych UMK:

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  został uruchomiony generator wniosków o stypendium ministra na rok 2017/2018. Generator jest dostępny na stronie https://usosweb.umk.pl w sekcji “Dla studentów”.

Szczegółowe informacje na temat miejsca oraz terminów składania wniosków dla poszczególnych kierunków WL >>>283.12 KB