Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ogólne informacje o projekcie “Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”

logo

“DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRZYSZŁEGO LEKARZA”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego przy udziale Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie Rozwój Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów medycyny, przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych, zawodowych oraz kompetencji z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach projektu studenci w celu podwyższenia swoich kompetencji będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. warsztatów z podstawowych metod diagnostycznych (EKG, RTG, EEG, ENG), badania usg, redagowania recept, podstaw metod fizjoterapeutycznych powszechnej dostępności, systemów informatycznych ewidencjonowania chorych,
  2. zajęć praktycznych wprowadzających do działalności naukowej,
  3. wizyt studyjnych w aptekach,
  4. warsztatów komunikacji interpersonalnej, komunikacji z pacjentami poszkodowanymi, komunikacji: lekarz – pacjent, lekarz – rodzina pacjenta, lekarz – inny personel, pracownik – pracodawca,
  5. warsztatów z coachingu, z dialogu z dziennikarzami, z savoir-vivre lekarza, zajęć w j. obcym na poziomie B2 z lektorem (j. rosyjski, norweski, szwedzki i hiszpański),
  6. wizyt studyjnych w hospicjum, w placówkach leczniczo-opiekuńczych, w placówkach pomocowych dla bezdomnych,
  7. warsztatów z płatnikiem usług medycznych (NFZ) i instytucjami wspomagającymi finansowanie służby zdrowia, z brokerem ubezpieczeniowym, z doradcą podatkowym, przedstawicielem firmy farmaceutycznej, pracownikiem SANEPIDU, z prawnikiem, z przedstawicielami Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
  8. konwersatoriów z lekarzami-rezydentami oraz zajęcia praktyczne z księgowym z zasad rozliczania własnej działalności prywatnej – indywidualnej praktyki lekarskiej.

Okres realizacji projektu:
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2017 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 228 650 zł

Koordynator projektu: prof. dr hab. Alina Woźniak

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020