Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dni i godziny przyjęć dziekanów


Dziekan

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
  tel. 52 585-34-96
tel. 52 585-33-96
  pon. 12.00-14.00
śr. 9.00-13.00
pt. 12.00-14.00

Prodziekan ds. Studenckich

prof. dr hab. Michał Szpinda
  tel. 52 585-33-98   wt. 12.00-14.00

Prodziekan ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Alina Woźniak

   tel. 52 585-33-98   czw. 10.00-12.00

Prodziekan ds. naukowo-badawczych

dr hab. Marek Koziński
  tel. 52 585-33-98   czw. 12.00-14.00

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
  tel. 52 585-33-94    …