Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Zdjęcie ilustracyjne
Rada Wydziału 6 czerwca 2018 r. fot. Dział Promocji i Informacji CM

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

Szanowna Społeczności Akademicka Wydziału Lekarskiego.

Przeszczęśliwy nam dzień dziś nastał….

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
po rozpatrzeniu wniosku odwoławczego

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

Jest to zasługa Wszystkich Państwa, w tym także studentów!
Państwa cenne inicjatywy, działania i chęć rozwoju
przyczyniły się do stworzenia Wydziału prężnego naukowo,
otwartego na potrzeby społeczne, innowacyjnego
i przede wszystkim - widocznego w POLSCE!

Zasługą Władz Dziekańskich jest tylko determinacja,
z jaką dążyliśmy do ukazania i w efekcie -
uhonorowania tego POTENCJAŁU, który Państwo stanowicie.
To dla Was pragniemy mobilizować się
wciąż na nowo do kolejnych wyzwań, z Wami i dzięki Wam
spróbujemy sięgać po kolejne sukcesy.

Pięknego Dnia Majowego dla Nas Wszystkich.
Kolegium Dziekańskie WL

 

Decyzja

pozostałe wiadomości