Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

UROGRAFT ZE ZŁOTĄ NAGRODĄ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW E-NNOVATE 2023

W dniach 30-31 maja na Politechnice Bydgoskiej odbyły się E-NNOVATE 2023, MIĘDZYNARODOWE TARGI INNOWACJI.

Misją targów E-NNOVATE jest promocja innowacji w skali światowej, łączenie nauki z biznesem oraz wspieranie wystawców we wszelkich działaniach upowszechniających osiągnięcia naukowe. Targi E-NNOVATE są przeznaczone dla naukowców, start-upów, dużych i małych firm, szkół, uniwersytetów i instytutów naukowych.

Podczas konferencji zaprezentowano 141 wynalazków, a Prof. Pokrywczyńska i jej zespół zostali nagrodzeni złotym medalem za innowację „UROGRAFT®- wszczep do rekonstrukcji pęcherza moczowego człowieka” - wynalazek opracowany w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lider IX przez Zespół Naukowy w składzie: Marta Pokrywczyńska, Jan Adamowicz, Arkadiusz Jundziłł, Zuzanna Fekner, Marta Rasmus, Daria Balcerczyk, Tomasz Koskowski, Michał Stopel, Marta Szulc.

To już trzecia nagroda, którą Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska otrzymuje w ciągu dwóch tygodni na dwóch różnych Targach Innowacji. To pokazuje ogromne zainteresowanie profesjonalistów i akademików tym przełomowym wynalazkiem.

Dr Bertrand Dupont z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii wspierał prof. Pokrywczyńską i mgr Zuzannę Fekner w prezentacji UROGRAFT z perspektywą komercjalizacji. CPATT jest zaangażowany w pomoc Prof. Pokrywczyńskiej i jej grupie w całym procesie komercjalizacji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień Rektorski 09.06.2023 r. dla studentów UMK pod warunkiem odpracowania zajęć

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala wyraził zgodę na "dzień rektorski" 09.06.2023 r. dla studentów UMK pod warunkiem odpracowania zajęć.

Decyzja JM Rektora

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DZIEKANAT WL W DNIU 09.06.2023 r. BĘDZIE NIECZYNNY

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UROGRAFT Z PLATYNOWĄ NAGRODĄ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INTARG

UROGRAFT Z PLATYNOWĄ NAGRODĄ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INTARG®

PROFESOR MARTA POKRYWCZYŃSKA Z TYTUŁEM LIDERA INNOWACJI 2023

W dniach 24-25 maja w Katowicach odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®.

INTARG® to renomowane światowe targi- forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu. Podczas INTARG® 2023 zaprezentowano blisko 600 wynalazków i innowacyjnych rozwiązań z różnych krajów świata oraz różnych branż
i dziedzin, znajdujących zastosowanie w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska, a także poprawiających bezpieczeństwo, jakość i higienę życia.

Misją INTARG® jest promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji, stworzenie platformy bezpośrednich kontaktów do współpracy i spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, oraz transfer technologii, jak również uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci nagród przyznawanych za prezentowane rozwiązania w ramach konkursu INTARG® 2023.

Prof. Marta Pokrywczyńska prezentowała podczas INTARG® 2023 „UROGRAFT®- wszczep do rekonstrukcji pęcherza moczowego człowieka” - wynalazek opracowany w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Lider IX przez Zespół Naukowy w składzie: Marta Pokrywczyńska, Jan Adamowicz, Arkadiusz Jundziłł, Tomasz Kloskowski, Marta Rasmus, Daria Balcerczyk, Zuzanna Fekner, Marta Szulc, Michał Stopel. W wydarzeniu towarzyszył Jej Broker Innowacji Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości Akademickiej dr Bertrand Dupont.

UROGRAFT® zdobył Platynową Nagrodę Międzynarodowego Jury INTARG® 2023 dla Najlepszych Innowacji/Technologii w Branży.

Prof. Marta Pokrywczyńska otrzymała Godło Promocyjne i Tytuł Lidera Innowacji 2023, XXI Edycja, w kategorii Kobieta Wynalazca.

Certyfikat

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pani prof. dr hab. Anety Krogulskiej

prof. dr hab. Aneta Krogulska

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Aneta Krogulska - Kierownik Katedry Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk  

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Krogulska jest pediatrą, alergologiem i ekspertem w dziedzinie alergii na pokarmy. Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Początkowo była związana z Kliniką Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej, a następnie od 1994r. z Kliniką Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1993r, a doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012r. W latach 2013-2015 pełniła funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2015r. kieruje Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2019r. na stanowisku Profesora Uniwersytetu. Staże zagraniczne: Klinika Chorób Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Münster, Klinika Pediatrii, Pneumonologii i Immunologii Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Department of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Autorka ponad 330 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu pediatrii i alergologii. Główne zainteresowania badawcze dotyczą alergii na pokarmy, astmy i alergicznego nieżytu nosa, diagnostyki molekularnej, anafilaksji, mikrobiomu w alergii pokarmowej i zaparciach czynnościowych, nadreaktywności oskrzeli oraz eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci. Wykładowca akademicki. Członek: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogromny sukces Studentów I roku kierunku lekarskiego CM UMK w XXXVI Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2023

Miło nam poinformować, że Studenci I roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykazali się doskonałą znajomością z zakresu anatomii prawidłowej człowieka podczas XXXVI Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2023, zorganizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 26–28.05.2023 r.

Nasi Studenci odnieśli ogromny sukces, zdobywając aż pięć z dwunastu statuetek Scapula Aurea 2023.

Studenci anglojęzyczni w klasyfikacji indywidualnej zajęli I, II i IV miejsce, co przełożyło się na I miejsce w klasyfikacji zespołowej:

I miejsce - Ali Salem

II miejsce - Christiana Alali Boma-George

IV miejsce - Lisa Ennis

Studenci polskojęzyczni zajęli II miejsce w klasyfikacji indywidualnej i II miejsce w klasyfikacji zespołowej, ustępując w obu klasyfikacjach tylko o jeden punkt zwycięzcom z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

II miejsce w klasyfikacji indywidualnej - Michał Rubelowski

II miejsce w klasyfikacji zespołowej - Zuzanna Bielińska, Martyna Kumor, Michał Rubelowski

Organizatorzy XXXVI Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2023 dołożyli wszelkich starań, by zapewnić najwyższy profesjonalizm i poziom merytoryczny. Tegoroczne statuetki są niepowtarzalnym dziełem artystycznym, wykonano je z brązu i krzemienia pasiastego, który jest skarbem Gór Świętokrzyskich.

Część teoretyczna obejmowała 60 pytań jednokrotnego wyboru przy pięciu dystraktorach z zakresu anatomii prawidłowej, anatomii topograficznej, anatomii klinicznej, anatomii czynnościowej, anatomii radiologicznej oraz neuroanatomii. Na część praktyczną składało się 20 szczegółów anatomicznych na obrazach tomografii komputerowej oraz preparatach formalinowanych.

W teoretyczne i praktyczne przygotowanie naszych Studentów byli zaangażowani następujący nauczyciele akademiccy Katedry Anatomii Prawidłowej CM UMK: prof. dr hab. Michał Szpinda, dr Mateusz Badura, dr Małgorzata Dombek, dr Magdalena Grzonkowska, lek. Jerzy Juchnowicz oraz dr Monika Paruszewska-Achtel.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

I miejsce - Ali Salem

I miejsce - Ali Salem

 

II miejsce - Christiana Alali Boma George

II miejsce - Christiana Alali Boma-George

 

https://www.wl.cm.I miejsce w klasyfikacji zespołowej English Division

I miejsce w klasyfikacji zespołowej English Division

 

I miejsce w klasyfikacji zespołowej English Division z opiekunami

I miejsce w klasyfikacji zespołowej English Division z opiekunami

 

II miejsce w klasyfikacji zespołowej Michał Rubelowski Zuzanna Bielinska Martyna Kumor oraz opiekunowie

II miejsce w klasyfikacji zespołowej Michał Rubelowski Zuzanna Bielinska Martyna Kumor oraz opiekunowie

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

26 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które zostało powołane w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

W uroczystym otwarciu centrum udział wzięli przedstawiciele władz Collegium Medicum UMK, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy oraz goście z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem obejmującego opiekę lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Centrum będzie również prowadziło poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka oraz udział w szkole rodzenia.

Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży i/lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu.

Do niemniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.

Prowadząc działalność leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ

więcej informacji

władze Uczelni w uroczystych strojach podczas uroczystości promocji doktorskiej

125 DOKTORÓW COLLEGIUM MEDICUM ODEBRAŁO DYPLOMY

W południe 15 maja 2023 wypełniła się sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej. Przybyli, doktorzy, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali w Collegium Medicum UMK stopień naukowy doktora. Przybyli ich promotorzy. Salę wypełniali też rodziny i bliscy promowanych doktorów. Przybyli na uroczystość posłowie Tomasz Latos i Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektorzy bydgoskich Szpitali: Jacek Kryś, Agnieszka Rogalska, Janusz Kowalewski, Anna Lewandowska. O godzinie 12:00 zgodnie z ceremoniałem akademickim na scenę wkroczył orszak rektorski: Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, Pełnomocnik Rektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w CM prof. Adam Buciński, Rektorzy bydgoskich uczelni (JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Szymon Różalski, Prorektor Akademii Muzycznej prof. Janusz Stanecki), Dziekani Wydziałów CM i UMK, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Przewodniczący Rad Dyscyplin CM, Prodziekani Wydziałów CM, Kanclerz UMK i Zastępca Kanclerza ds. CM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmarł prof. Waldemar Jędrzejczyk

Non omnis moriar!

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk

związanego z naszą Uczelnią przez większość życia zawodowego, 
 Prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy
w latach 1990-1996,

Żegnamy wybitnego Klinicystę, Uczonego, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł olbrzymi wkład w rozwój chirurgii gastroenterologicznej
oraz w kształcenie kadr medycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Kolegium Dziekańskie,
Studenci i cała Społeczność akademicka
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 20 maja 2023 roku o godz. 14:00 Mszą Świętą żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p. w. Wniebowzięcia NMP. Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (II brama od ul. Gałczyńskiego).

Życiorys

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Marta Pokrywczyńska laureatką Nagrody Zaufania Złoty OTIS

25 kwietnia 2023 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się uroczysta XX jubileuszowa gala wręczenia Nagrody Zaufania Złoty OTIS.

Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 2023” otrzymała prof. Marta Pokrywczyńska, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek, Wytwórni ATMP z Katedry Urologii i Andrologii, Wydziału Lekarskiego CM UMK.

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” od 2003 r. jednoczy we wspólnej pracy na rzecz zdrowia Polaków środowiska: lekarzy, farmaceutów, biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów i dziennikarzy – profesjonalistów tematyki medycznej. Kapitułę Nagrody tworzy 64 ekspertów, są to wybitne osobowości polskiej medycyny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy dla naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w kolejnych konkursach:

OPUS 25 jest przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
* z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
* bez udziału partnerów zagranicznych;
* we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.
W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

PRELUDIUM 22 jest przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Nabór wniosków w systemie OSF w obu konkursach trwa do 15 czerwca 2023 r.

Termin wewnętrzny składania wniosków do weryfikacji Działu Nauki i Projektów CM upływa 1 czerwca 2023 r. (termin nieprzekraczalny).
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-03-15-ogloszenie-konkursow

MINIATURA 7 - do tego konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:
* badań wstępnych/pilotażowych;
* kwerendy;
* stażu naukowego;
* wyjazdu badawczego;
* wyjazdu konsultacyjnego.
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
* posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
* który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.
Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 31 lipca 2023 r.
Natomiast termin składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM upływa 17 lipca 2023 r. (termin nieprzekraczalny).

Ponadto Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na konkurs LIDER XIV.
Jest to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv.
Termin składania wniosków upływa 8 maja 2023 r.
Natomiast termin składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM upływa 24 kwietnia 2023 r.

Informacje o pozostałych konkursach znajdziecie Państwo na stronie Działu: https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5357-projaktual.html
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Nauki i Projektów CM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Absolwenci i studenci kierunku lekarskiego najlepsi w LEK-u

Szanowni Państwo

Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego

Z przyjemnością i olbrzymią satysfakcją informuję, że absolwenci i studenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu byli NAJLEPSI !!! w tegorocznej wiosennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zarówno w ogólnym zestawieniu, jak i w grupie zdających po raz pierwszy. Należy podkreślić, że to nie pierwszy taki wynik - po wielu latach zajmowania ostatnich miejsc w rankingu, w ostatnich czterech sesjach, w grupie studentów zdających po raz pierwszy zajmowaliśmy miejsca w pierwszej piątce polskich uczelni medycznych ( w sesji jesiennej 2021 – 4 miejsce, w sesji wiosennej 2022 – 1 miejsce, w sesji jesiennej 2022 – 5 miejsce).

To Państwa ciężka praca – nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego, pracowników administracyjnych, ale przede wszystkim Koleżanek i Kolegów studentów i absolwentów. Gratuluję i wierzę, że to wspaniałe osiągnięcie naszych absolwentów znajdzie swoje przełożenie w rankingach uczelni medycznych i będzie ważną wskazówką dla wszystkich tych, którzy wybierają się na studia medyczne do naszej Uczelni.

Do egzaminu przystąpiło ogółem 305 naszych absolwentów i studentów a wynik pozytywny uzyskały 303 osoby. Średni wynik wyniósł 166,76 pkt a maksymalny aż 187 pkt.

Średni wynik absolwentów i studentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 168,38 pkt a najlepszy – 186 pkt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

 
Z poważaniem
Dziekan Wydziału lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Konkursy IDUB

Poniżej najbliższe nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

 • Mobilności dla pracowników
  W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
  - Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
  Nabór trwa od 20.03. do 17.04.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Mobilności dla doktorantów
  Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.
  Nabór trwa od 01.03. do 31.03.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)
  Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).
  Nabór trwa od 11.04.2023 r. do 14.05.2023 r.
  Szczegóły na stronie.
   

 

Konkursy z naborem ciągłym

 • Granty na granty europejskie
  Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla pracowników
  Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:
  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Expert
  Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla doktorantów
  Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
  doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:
  • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu
   w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  • dofinansowanie druku monografii.

  Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   

Harmonogram

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2022/2023

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim,  uruchomiony będzie:
od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW (semestr letni)

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego  należy składać:

10.02.2023 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

16.02.2023 r.(czwartek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

20.02.2023 r.(poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

22.02.2023 r.(środa) w godzinach od 17.45-19.45 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

24.02.2023 r.(piątek) w godzinach od 15.00-18.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

27.02.2023 r.(poniedziałek) w godzinach od 17.30-19.30 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

01.03.2023 r.(środa) w godzinach od 17.45-19.45 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

03.03.2023 r.(piątek) w godzinach od 15.00-18.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

UWAGA!!!

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETY DOKUMENTÓW!

Wymagane dokumenty:

 1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2022/2023.
 2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023
  • Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym >>>
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentacje o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy, a ich dochód zmienił się składają:
  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023;
  • oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem;
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023);
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.
 4. Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

Wejdź na nową stronę UOWIRO i skorzystaj ze stałej oferty przygotowanej dla studentów UMK. Oferujemy:

 • Wsparcie edukacyjne - Nie radzisz sobie na zajęciach? Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem? Zgłoś się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Strefę relaksu i profilaktyki zdrowotnej – skorzystaj z nagrań, które zostały przygotowane specjalnie dla społeczności UMK.

Serdecznie zapraszamy

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta YUFE - Moduły semestralne

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w niezwykłej przygodzie, jaką jest MODUŁ YUFE.

Czym jest Moduł YUFE (YUFE Minor)?
Jest to blok przedmiotów, oferowany przez uczelnie należące do YUFE i skierowany do osób na II i III roku studiów licencjackich lub na I lub II roku studiów uzupełniających, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS w ramach specjalnych bloków programowych dotyczących problematyki miejskiej, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Moduł YUFE to międzynarodowy bonus do Twoich studiów.

YUFE Minor możesz ukończyć w Toruniu, jeśli wybierzesz program Urban Health &Wellbeing oferowany przez UMK. Możesz jednak również wyjechać w semestrze letnim do Maastricht, Antwerpii lub Rijeki, jeśli wybierzesz jeden z Modułów oferowanych przez te uniwersytety.

Wyjeżdżając na studia w Antwerpii, Maastricht lub Rijece otrzymasz nie tylko stypendium Erasmusa+, ale dodatkowe środki z UMK.

Udział w Module YUFE może być dla Ciebie wyjątkowym doświadczeniem, które zaowocuje nowymi umiejętnościami wyróżniającymi Cię na tle osób kończących Twój kierunek, co może się okazać istotną przewagą na rynku pracy.

Na etapie pilotażowym YUFE proponuje cztery Moduły. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim; część zajęć oferowana jest online. Rekrutacja trwa do 15 października 2022.

>>>Moduł YUFE (broszura informacyjna)

Minor in Urban Heritage (Uniwersytet w Antwerpii)
Tematem tego Modułu jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp. W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.
Więcej informacji

Minor in Urban Sustainable Development (Uniwersytet w Maastricht)
Program jest inspirowany ekonomią obwarzanka autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny pułap zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. To doskonałe połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.
Więcej informacji

Minor in Urban Ecology (Uniwersytet w Rijece)
Zestaw kursów poszerzający wiedzę o relacji ludzi z naturą w zurbanizowanym środowisku. Gdy myślimy o miastach albo terenach zabudowanych, to bierzemy pod uwagę potrzeby ludzi. Natomiast nie tylko ludzie zamieszkują miasta i właśnie powiązania z innymi organizmami będą przedmiotem Modułu. Poruszone zostaną również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zużyciem naturalnych surowców, zanieczyszczeniem, rolą roślin w miastach i ekologicznych metodach produkcji żywności oraz konsumpcji.
Więcej informacji

Minor in Urban Health & Wellbeing (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Moduł adresowany jest do osób studiujących różne dyscypliny, a tematy szeroko związane z dobrostanem społeczności i zdrowiem publicznym analizowane będą pod różnym kątem. Program oparty na tezie Lalonde porusza zagadnienia stylu życia, wpływów środowiskowych (z uwzględnieniem czynników socjoekonomicznych), warunków biologicznych i ochrony zdrowia.
Więcej informacji

Masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, chcesz aplikować?
Skontaktuj się z YUFE Admission Officer na UMK:
Mateusz Magalski (Dział Kształcenia, Rektorat, p. 411)
admission_yufe@umk.pl
https://www.umk.pl/yufe/studia/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Tomasz Drewa prezesem PTU

prof. dr hab. med.Tomasz Drewa 200x280

Profesor Tomasz Drewa, kierownik Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK, został prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nowy zarząd PTU na kadencję 2022 – 2026 powołano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w trakcie 52. Kongresu Naukowego PTU.

Profesor Tomasz Drewa jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1996 roku. Zdobywał szerokie doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej CO w Bydgoszczy (2010-2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii CO w Kielcach (2012).

Od 1996 pracuje w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem Prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 w utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej w CM UMK. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzsytwa Urologicznego oraz prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl".

W 2013 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora medycyny w dziedzinie urologii.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie psychologiczne dla studentów

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rezerwacje sal w Centrum Symulacji Medycznych CM na rok akademicki 2022/2023

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria naukowa B+

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Lekarskiego,

Uprzejmie informuję, że decyzją  NR 473/302/2022 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 na  podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki medyczne.

Kategorię B+ otrzymało 16 dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w tym wszystkie pochodzące z Collegium Medicum.

Obecnie jesteśmy na etapie analizy decyzji i przygotowujemy się do odwołania w obszarach,
które naszym zdaniem powinny nam przynieść wyższy dorobek punktowy.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces parametryczny na Wydziale Lekarskim,  a w szczególności Panu dr hab. Maciejowi Gagatowi, prof. UMK, który koordynował nasze działania i przygotowywał raport.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Decyzja o przyznaniu kategorii B+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tajemnice tkanek człowieka okiem patologa - warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla prof. Jana Styczyńskiego za współtworzenie idei ratującej życie!

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został uhonorowany statuetką „za współtworzenie idei ratującej życie” przez Fundację DKMS  z okazji 10-tysięcznego przeszczepu szpiku od dawcy Fundacji.

Prof. Jan Styczyński jest dawcą komórek krwiotwórczych, prawdopodobnie jako jedyny transplantolog w Polsce. Prof. Styczyński od wielu lat współpracuje z Fundacją DKMS i jako ekspert uczestniczy w programach edukacyjnych dla dawców komórek krwiotwórczych i dla ośrodków pobierających komórki.

Fundacja DKMS działa w Polsce od roku 2008. Od tego czasu liczba dawców w Polsce zwiększyła się 70-krotnie. Od czasu pierwszego udanego przeszczepienia szpiku na świecie w roku 1957, do roku 2019 wykonano w sumie ponad 1,5 miliona przeszczepień, a każdego roku ta liczba zwiększa się o ponad 80 tysięcy.

 

W ostatnich tygodniach na świecie zarejestrowano 40-milionowego potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych (w tym 800 tysięcy to dawcy komórek krwi pępowinowej). W Polsce ponad 2 miliony osób zadeklarowało chęć bycia dawcą komórek. Zarówno pod względem liczby dawców, jak i odsetka dawców w całej populacji, Polska jest na piątym miejscu na świecie. Efektem tego jest ewidentna korzyść dla polskich pacjentów, gdyż obecnie 65% przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce jest przeprowadzanych od polskich dawców.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trzej przedstawiciele Wydziału Lekarskiego w składzie Rady ds. Chorób Rzadkich

Minister Zdrowia, Zarządzeniem z dnia 26 maja 2022,  powołał Radę ds. Chorób Rzadkich. Celem jej ustanowienia jest wsparcie merytoryczne Ministra przy realizacji Planu dla Chorób Rzadkich. W skład Rady weszło troje naukowców z Collegium Medicum UMK.

Przedstawicielami naszej uczelni są:

prof. dr hab. Olga Haus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK,

prof. dr hab. Sylwia Kołtan – konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

prof. dr hab. Jan Styczyński – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

Do zadań Rady należy:

 • inicjowanie oraz monitorowanie pod względem merytorycznym realizacji poszczególnych etapów realizacji Planu dla Chorób Rzadkich,
 • powoływanie zespołów eksperckich realizujących poszczególne obszary Planu dla Chorób Rzadkich,
 • koordynacja współpracy pomiędzy Ośrodkami Eksperckimi Chorób Rzadkich (OECR),
 • opracowanie modelu i zasad współpracy OECR z ośrodkami genetyki klinicznej lub medycznej oraz z poradniami genetycznymi,
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli OECR w zakresie stosowania wielkoskalowych badań genomowych,
 • opracowanie rekomendacji tworzenia i zasad działania specjalistycznych konsultacyjnych zespołów medycznych w zakresie wielkoskalowej diagnostyki genomowej chorób rzadkich w OECR;
 • nadzorowanie prac Rady Naukowej do spraw Rejestrów Chorób Rzadkich oraz Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne dla Studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty w ramach programu LOGOS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profilaktyka ratuje życie!

Profilaktyka ratuje życie to hasło przewodnie wystawy czarno-białych fotografii portretowych, którą będzie można oglądać w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu od 13 do 29 kwietnia (III piętro).

Wystawa jest jedną z wielu akcji charytatywnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w które angażują się dr Oliwia Kowalczyk, adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii oraz dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z  Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy z Fundacją Kochasz Dopilnuj i jest częścią zbioru fotografii bohaterek kampanii „Pomacaj się”, której celem jest edukacja na temat profilaktyki raka piersi i promowanie regularnego samobadania. Zaprezentowane zostaną portrety oraz historie kobiet, które stanowią swoistą opowieść o doświadczeniu tej choroby onkologicznej. Obrazy te odsłaniają trudy doświadczeń pacjentek, ale jednocześnie pokazują, że życie z tą chorobą oraz pokonanie jej są możliwe. Fotografie, ukazując kobiece ciało z blizną po mastektomii, stanowią również rodzaj walki ze stereotypami na temat postrzegania piękna kobiecego ciała przez pryzmat choroby.

Autorkami zdjęć są Małgorzata Lakowska oraz Anna Szołucha z MOOi Studio. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant D&I z YUFE dla Wydziału Lekarskiego

Dotację przeznaczoną na działania, narzędzia oraz badania związane z różnorodnością i inkluzywnością otrzymała dr Oliwia Kowalczyk z Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Komunikacji Medycznej w Katedrze Kardiochirurgii.

Projekt "Diversity is our strength. Effective communication in a diverse interdisciplinary team" będzie realizowany w obszarze współpracy w zespole interdyscyplinarnym w opiece medycznej. Uczestnikami będą członkowie Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ankieta badająca opinie wobec sposobów aktywnego zapobiegania COVID-19

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce >>>

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym na drugą kadencję

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DZIESIĘCIOMILIONOWY GRANT AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH DLA ZESPOŁU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzyma Zespół Medycyny Regeneracyjnej (REGEN) wchodzący w skład Centrum Doskonałości Naukowej „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” na realizację niekomercyjnego badania klinicznego pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” z Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek oraz Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Katedry Urologii i Andrologii.

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przy pomocy badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Investigational Medicinal Products, ATIMP)- mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSCs). Będzie to bardzo spersonalizowana terapia, jako że komórki MSCs izolowane będą z tkanki tłuszczowej pacjenta poddawanego leczeniu.

Projekt zarządzany będzie przez Komitet Zarządzania Merytorycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Drewa (specjalista urolog), prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska (specjalista inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej), dr hab. Jan Adamowicz (specjalista urolog), dr Arkadiusz Jundziłł (specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej). 

 

 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1275,Rozstrzygniecie-konkursu-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cy.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pani Prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska z Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk  

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską pt. "Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura” wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. Tomasza Drewy i obroniła w 2011 r. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pn. „Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne”.   

W latach 2005-2007 pracowała jako technik, następnie jako asystent (2007-2011) i adiunkt (2012-2015) w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, a od 2017 Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek, na Wydziale Lekarskim CM UMK.  

Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie m.in. w Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Mediany, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005).  

Była kierownikiem grantów MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider) oraz liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed).  

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Stypendystka Ministra Zdrowia (2006), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021).  

Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl” oraz prezesem spółki spin off „Stem Cell Therapies sp.zoo”.  

Jest autorką 208 publikacji, w tym 81 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=200,882 oraz 3605 pkt. wg MNiSW.  H-indeks =16 (Scopus), 10- indeks= 39.  

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej skupiają się na konstrukcji pęcherza moczowego z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, w tym poszukiwaniu optymalnych biomateriałów i źródeł komórek do regeneracji rekonstruowanego pęcherza moczowego oraz badaniu molekularnych i komórkowych podstaw mechanizmu regeneracji. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat WL - zmiana siedziby

Szanowni Państwo,
Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego,

Od dnia 06.09.2021 obsługa studentów
kierunku lekarskiego oraz
III kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
będzie się odbywała w budynku F, III piętro, pok. 82.

Obsługa studentów kierunku:
III i IV kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
I i II roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I i II roku kierunku optometria (II stopnia)
będzie się odbywała w budynku KIS (Klub Inicjatyw Studenckich) - parter.

Pozostała obsługa administracyjna będzie realizowana w budynku "E" -  KIS (Klub Inicjatyw Studenckich).

więcej informacji

Archiwum