Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI HORIZON 2020 Z UDZIAŁEM NASZYCH NAUKOWCÓW

Międzywydziałowe konsorcjum naukowe kierowane przez dr hab. Annę Bajek, prof. UMK z Katedry Urologii i Andrologii w składzie: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK (Katedra Urologii i Andrologii, Wydział Lekarski), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK, mgr Oliwia Kowalczyk, dr Remigiusz Tomczyk (Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski) i dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK (Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu) otrzymał jeden z najbardziej prestiżowych grantów w ramach projektu Horizon 2020. Wskaźnik sukcesu w grancie wynosił 2%, a projekt PHENOLEXA „Bening Cascade Extractive Biorefinery For Converting Agri-Food Side Streams Into High-Value Polyphenolic Bioactives And Functional Fibres For Pharma, Cosmeuticals, Nutraceuticals And Food Products” jako jeden z nielicznych otrzymał grant w wysokości 3,902,695 euro. Celem projektu BBI (Bio-based Industries), w ramach którego składano wniosek, jest transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy światem nauki i przemysłu. Ze względu na ochronę własności intelektualnych szczegóły projektu nie mogą zostać upublicznione, warto jednak nadmienić, iż nasi naukowcy będą współtworzyć nowe technologie mające zastosowanie w onkologii i kardiochirurgii. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, składającego się z 12 partnerów, jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, z 9 państw Unii Europejskiej. Gratulujemy liderowi zespołu Pani dr hab. Annie Bajek, prof. UMK oraz wszystkim członkom zespołu. Na prośbę Pani Profesor szczególnie gratulacje i podziękowania dla Pani mgr Oliwii Kowalczyk.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Więcej informacji na temat projektów BBI na stronie www. bbi-europe.eu.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie do oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.
Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego do wyrażenia opinii o zajęciach dydaktycznych.

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Przemysław Nehring

więcej informacji

zdjęcie

List do studentów i pracowników Collegium Medicum

Studenci i Pracownicy Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Szanowni Państwo

Decyzja o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19, którą podejmowaliście Państwo w ostatnich dniach, jest nie tylko wyrazem troski o własne zdrowie, ale również okazaniem solidarności społecznej.
Jako lekarz, ale również członek władz Uczelni, potwierdziłem to własnym przykładem. Pragnę jednak wyraźnie zadeklarować, że dla każdego z Państwa jest to decyzja całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że można i należy do niej zachęcać, ale nie wolno nikogo, kto takiej decyzji nie podejmie, w żaden sposób dyskryminować. Pragnę bardzo jasno stwierdzić, że władze UMK nie zamierzają
i nie zezwalają na jakiekolwiek działania, które prowadziłyby do odmiennego traktowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych, zarówno w dostępie do zasobów dydaktycznych, jak i w każdym innym aspekcie życia akademickiego.   

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT 19.01.2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW CM UMK - PILNE

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiecie z informacji medialnych, już po ukazaniu się poprzedniego komunikatu z dnia 15.01.2021 Ministerstwo Zdrowia znacznie ograniczyło dostawy szczepionek do szpitali węzłowych. W rezultacie SU Nr 1 wstrzymał do odwołania szczepienia pracowników CM UMK.
W związku z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać zaplanowany na 21.01.2021 początek szczepień pracowników CM UMK.
Ponieważ liczba przydzielanych nam możliwości szczepień zmienia się codziennie, i ich planowanie w dłuższym okresie jest obecnie niemożliwe, będziemy indywidualnie przekazywać Państwu wezwanie do szczepienia, wraz z informacją o miejscu i dacie.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT 19.01.2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ STUDENTÓW CM UMK - PILNE

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiecie z informacji medialnych, już po ukazaniu się poprzedniego komunikatu z dnia 15.01.2021 Ministerstwo Zdrowia znacznie ograniczyło dostawy szczepionek do szpitali węzłowych. W rezultacie SU Nr 1 wstrzymał do odwołania szczepienia studentów i pracowników CM UMK, a SU Nr 2 zmniejszył ich liczbę.
W związku z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać e-rejestrację do szczepień, zapowiedzianą w poprzednim komunikacie i zaplanowaną na 21.01.2021. Ponieważ liczba przydzielanych nam możliwości szczepień zmienia się codziennie, i ich planowanie w dłuższym okresie jest obecnie niemożliwe, będziemy indywidualnie przekazywać Państwu wezwanie do szczepienia, wraz z informacją o miejscu i dacie.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

NOWY KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM

PT

Nauczyciele akademiccy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjni i pomocniczy Collegium Medicum w Bydgoszczy

Szanowni Państwo

Wczoraj ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Ust. Poz. 91), które określa zakres i kolejność szczepień przeciwko COVID-19.

więcej informacji

zdjęcie

Nowy komunikat w sprawie szczepień dla studentów CM UMK

PT
Studenci Collegium Medicum
Szanowni Państwo

Wczoraj ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Ust. Poz. 91), które określa zakres i kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem (Rozdz. 3a, § 28a, pkt 1, ust. 6), nowa treść regulacji prawnych oznacza, że:
1 - w grupie "0" zostaną zaszczepieni wszyscy studenci, którzy odbywają zajęcia z udziałem pacjentów LUB maja kontakt z materiałem zakaźnym, niezależnie od tego, czy zarejestrowali się do szczepienia w pierwszym terminie (do 18.12.2020), i posiadają już e-skierowania, czy w drugim terminie (do 12.01.2021). Zgodnie z informacjami od Dziekanów poszczególnych wydziałów i specyfiką zajęć dotyczy to studentów na kierunkach wymienionych w załączniku.
2 - wszyscy studenci CM, którzy poprzez e-terminarz ustalili już termin szczepienia, zostaną zaszczepieni w wybranym przez siebie terminie.
3 - Ci z Państwa, którzy już posiadają e-skierowanie (I tura rejestracji), lub takie e-skierowanie niedługo będzie wystawione (II tura rejestracji) mogą podjąć próbę ustalenia terminu szczepienia w innych szpitalach węzłowych, np. w miejscu zamieszkania. Jeżeli dotyczy to studentów, którzy ustalili już termin szczepienia w SU Nr 1 lub SU Nr 2, a zdecydują się na szczepienie w innym szpitalu węzłowym, prosimy o przekazanie takiej informacji na adres: dydaktyka@cm.umk.pl. Umożliwi to wykorzystanie wolnego miejsca.
4 - W związku ze znacznym zwiększeniem puli miejsc do szczepień, a jednocześnie niespodziewanymi zmianami regulacji prawnych, e-terminarz wymaga przebudowania. Rozpoczęcie rejestracji uprawnionych studentów CM rozpocznie się w czwartek, 21.01.2021 o godzinie 9:00.

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Zestawienie kierunków

 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat w sprawie szczepień studentów CM UMK

Komunikat w sprawie szczepień studentów CM UMK

więcej informacji

zdjęcie

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

zdjęcie

I edycja Nagrody Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe

W dniu 1 października 2020 r. prof. Norbert Heisig, nasz długoletni benefaktor, od lat rodzinnie związany z Wrocławiem, a w szczególności z Uniwersytetem Wrocławskim, uroczyście ogłosił powołanie do życia Nagrody Heisiga.

Zamiarem Pana Profesora jest uhonorowanie, w duchu współpracy niemiecko-polskiej, wybitnych badaczy polskich. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata na Uniwersytecie Wrocławskim. Każda z uczelni biorących udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza może zgłosić po jednym kandydacie do Nagrody. Kandydaci mogą reprezentować dowolną dyscyplinę nauki. Laureat/ka otrzyma Złoty Medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200.000 zł.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Heisiga 2021.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM (https://www.cm.umk.pl/nauka-3/informacje-dzialu-nauki-cm/16-nauka/489-nagrody-i-stypendia.html) oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy  https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/).

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów
i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19. Ci z Państwa, którzy zechcą się jeszcze zarejestrować, proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie
dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres
dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 12.01.2012, godziny 15:00.
Z poważaniem Zbigniew Włodarczyk Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

Tryb zajęć na Wydziale Lekarskim

 PT

Nauczyciele i Studenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

 Szanowni Państwo

 Dramatyczna i dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas ciężar decyzji i działań, które zmniejszają ryzyko transmisji zakażenia, ale jednocześnie nie demolują procesu dydaktycznego, zwłaszcza w jego aspekcie praktycznym, tak istotnym w zawodach medycznych.

 Po uzgodnieniach z zespołem kolegium dziekańskiego Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, oraz po uzyskaniu akceptacji Pani Prorektor ds. Collegium Medicum wprowadzamy aż do odwołania następujące zasady prowadzenia zajęć

 1. Wszystkie wykłady i seminaria, a także wszystkie formy końcowej weryfikacji wiedzy (zaliczenia, egzaminy) dla studentów wszystkich lat Wydziału lekarskiego prowadzone będą w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) – FORMA ZDALNA. Weryfikacja śródzajęciowa odbywa się w trybie, w jakim prowadzone są zajęcia.

2. Stacjonarne zajęcia kliniczne dla lat 3, 4 i 5, prowadzone w jednostkach szpitalnych i innych jednostkach służby zdrowia zostały wznowione w grudniu (1,7,i 14 grudnia sukcesywnie). – FORMA STACJONARNA LUB CSM.

 3. W wyjątkowych przypadkach (pojawienie się ogniska epidemicznego wśród pacjentów lub personelu) stacjonarne zajęcia kliniczne, za zgodą Dziekana, mogą zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż konieczny ze względów epidemiologicznych. W tym czasie zajęcia odbywają się w formie zdalnej lub w CSM.

 4. Praktyczne zajęcia w jednostkach teoretycznych (ćwiczenia, laboratoria), mogą być kontynuowane w formie stacjonarnej pod warunkiem zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego – FORMA STACJONARNA lub HYBRYDOWA

 5. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem utrzymania obowiązującego reżimu epidemiologicznego – FORMA STACJONARNA

 6. Powyższe zasady obowiązują również studentów kształcących się w Centrum Nauczania w Języku Angielskim CM UMK, zajęcia stacjonarne rozpoczynają od 07.01.2021 r.

7. Szczegółową listę przedmiotów wraz z formą zajęć sporządza, ogłasza i aktualizuje Dziekan. 

 

 Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 28.12.2020

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2021 roku

więcej informacji

zdjęcie

III edycja Turnieju Wiedzy Medycznej "TUWIM"

Mimo trwającej pandemii 10 listopada 2020 roku odbyła się III edycja konkursu „TuWiM” – Turnieju Wiedzy Medycznej, skierowanego do studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Jak w latach poprzednich konkurs bazował na formule Lekarskiego Egzaminu Końcowego zawierając 200 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania w zdecydowanej większości zostały ułożone przez pracowników Katedr i Zakładów należących do Collegium Medicum w Bydgoszczy i dotyczyły takich dziedzin jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, położnictwo i ginekologia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i intensywna terapia, bioetyka i prawo medyczne czy zdrowie publiczne.

więcej informacji

zdjęcie

Wolontariat

Bydgoszcz, 12.11.2020
Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gwałtowność drugiej fali epidemii zaskoczyła nas wszystkich. Zmusiła nie tylko do ograniczenia, a potem zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach i klinikach szpitalnych, ale obciążyła służbę zdrowia zadaniami niejednokrotnie przekraczającymi możliwości sprzętowe, a zwłaszcza personalne.
Nie wiemy, jak daleko i z jakim nasileniem epidemia będzie się rozwijała. Wiemy niestety, że służba zdrowia jest na skraju wydolności. Władze administracyjne przygotowały podstawy prawne do powołania do służby nie tylko kwalifikowanych pracowników medycznych, ale również studentów kierunków lekarskich, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, analityki, farmacji.
Wierzę, że moment, w którym to będzie konieczne, nigdy nie nastąpi, ale warto przygotować się na najtrudniejsze scenariusze.
Proszę Państwa – tym razem studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego - o rozważenie możliwości podjęcia się działań wspomagających na zasadzie wolontariatu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku. Zgłoszenie Państwa będzie wyrazem gotowości do podjęcia takich działań, a rzeczywiste wykorzystanie Państwa ofiarności i zakres działań zależeć będzie od bieżących potrzeb jednostek służby zdrowia.
Pragnę również przypomnieć, że czynności wykonywane w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako część lub całość praktyk lub umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

więcej informacji

zdjęcie

Wolontariat - zgłoszenia dla jednostek

Wszystkie jednostki medyczne, które potrzebują wolontariuszy mogą zgłosić to Dziekanowi Wydziału Lekarskiego poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku: https://wolontariat.cm.umk.pl/jednostki/

więcej informacji

zdjęcie

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji funkcjonującego od niemal trzech dekad tzw. kompromisu aborcyjnego. Wiemy, że w protestach tych uczestniczą także studentki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a wielu innych publicznie wyraża swoje opinie w sprawie sytuacji, do której wspomniany wyrok doprowadził.

Działania zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego miały miejsce w sytuacji głębokich podziałów społecznych i frustracji wynikających z poważnych ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. Każdy, kto miał swój udział w powrocie do dyskusji na ten temat – w tej właśnie chwili, musiał mieć świadomość reakcji, jaką to wywoła i ponosi odpowiedzialność za rozwój wypadków.

Uniwersytet jest instytucją publiczną, co oznacza, że członkowie jego społeczności, niezależnie od różnic poglądów i ocen, powinni angażować się w życie publiczne. Rozumiemy reakcję tych wszystkich, którzy w decyzji o likwidacji kompromisu aborcyjnego, a zwłaszcza w sposobie, w jaki została podjęta, dostrzegli nie tylko świadomie przeprowadzoną próbę skłócenia społeczeństwa, ale także nadmierną ingerencję państwa w życie i decyzje jego obywateli.

Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu, którzy zdecydowali się publicznie demonstrować swoje poglądy gorąco prosimy, by dbali o zdrowie i bezpieczeństwo związane zarówno z zagrożeniem epidemicznym, jak i zaostrzeniem form protestu. Prosimy także, by wyrażanie własnych opinii odbywało się w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują nas wszystkich jako członków wspólnoty akademickiej. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla wszystkich Pań i Panów należących do społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, których dotkną jakiekolwiek konsekwencje związane z udziałem w protestach.

 

Rektor UMK w imieniu Kolegium Rektorskiego

 

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich

Szkolenia z zakresu e-learningu

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

zdjęcie

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY EPIDEMICZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ KLINICZNYCH I TEORETYCZNYCH

więcej informacji

zdjęcie

Rozkłady zajęć - sem. zimowy 2020/21

więcej informacji

zdjęcie

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE - Konferencja online

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

zdjęcie

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

zdjęcie

Przygotowanie wniosków grantowych

Przygotowanie wniosków grantowych.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. na adres dzieklek@cm.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

więcej informacji

zdjęcie

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019

W dniu 17.11.2019 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Absolwentom gratulujemy.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019 - część oficjalna
Wykład Prodziekana prof. M. Wicińskiego

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja 2019

W dniu 21.10.2019 r. odbyła się uroczysta Immatykulacja studentów Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

PROMOCJA DOKTORSKA 2019

 5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się PROMOCJA DOKTORSKA   Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

więcej informacji

zdjęcie

Wynalazki na medal

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z Collegium Medicum UMK  uhonorowani zostali dwoma złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) jeden wynalazek otrzymał srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

zdjęcie

„Poznaj Swoją Specjalizację” z prof. dr hab. Markiem Kozińskim!

29 listopada 2018 roku w ramach projektu „Poznaj Swoją Specjalizację” realizowanego w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, odbyło się spotkanie o tematyce KARDIOLOGII i INTERNY, a poprowadził je prof. dr hab. Marek Koziński, Prodziekan WL ds. Naukowo-Badawczych!

więcej informacji

zdjęcie

Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się 41. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Łysomicach.

Bydgoski Oddział IFMSA-Poland w tym roku miał zaszczyt przygotowywać to wyjątkowe wydarzenie.

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium

1 grudnia 2018 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Rektora za publikację

Profesor Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymał z rąk JM Rektora jednorazowe stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową.

więcej informacji

zdjęcie

Studentka w Rejsie Niepodległości

Studentka I roku Optyki okularowej z elementami optometrii Beata Witkowska wyruszyła w rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorem Rejsu Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej informacji

zdjęcie

Nasi studenci „Leczą z Misją”

Dwoje studentów IV roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK - Agnieszka Wojnowska i Wojciech Napiontek uczestniczyło w wolontariacie medycznym w Kenii, organizowanym w ramach stowarzyszenia „Leczymy z Misją”, które zrzesza studentów kierunków medycznych z całej Polski.

więcej informacji

zdjęcie

Z Erasmusem w Lizbonie

Wasza koleżanka z Wydziału – Barbara Smyk przebywa obecnie w Portugalii realizując szósty rok studiów w ramach Programu Erasmus+ w naszej uczelni partnerskiej w Lizbonie. Może jej relacja zachęci Was do przeżycia podobnej przygody…

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja

10 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego. Nowych studentów w murach uczelni w imieniu kadry dydaktycznej Wydziału przywitała Pani Dziekan dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK oraz prodziekani: prof. dr hab. Alina Woźniak, prof. dr hab. Michał Szpinda i prof. dr hab. Marek Koziński.

więcej informacji

zdjęcie

Patent na wynalazek

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Olga Haus przewodniczącą PTGC

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy została wybrana przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022.

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus w Almadzie

Wasz kolega z Wydziału – Oskar Puk niedawno wrócił z dwumiesięcznych praktyk, które odbył w ramach Programu Erasmus+ w Portugalii. Mamy nadzieję, że jego relacja zachęci Was do skorzystania ze wspaniałych możliwości jakie daje ten program.
„Portugalia zapadnie w mojej pamięci nie ze względu na wspaniałe widoki, ale ze względu na jeszcze wspanialszych ludzi. 

więcej informacji

zdjęcie

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

zdjęcie

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

zdjęcie

Wybitna młoda naukowiec

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Bydgoskie Autografy

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski

Alicja Mułyk, studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbywały się w dniach 7-9 września 2018 r. we Wrocławiu. Zawody były organizowane przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

więcej informacji

zdjęcie

1 200 000 zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziewiątą edycję programu LIDER. Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

więcej informacji

zdjęcie

Zacznij aktywnie rok akademicki!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus+ w Heraklionie

Jeśli zastanawiacie się czy skorzystać z możliwości jakie niesie ze sobą Program Erasmus+ przeczytajcie wypowiedź absolwentki Wydziału Lekarskiego – Justyny Władyki, która jest wielokrotną beneficjentką Programu. Poniżej, krótki opis najlepszej z jej przygód.

więcej informacji

zdjęcie

Study Buddy

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym 2018/19 na Wydziale Lekarskim będzie gościło 22 studentów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Rumunii.

więcej informacji

zdjęcie

Biologia Medyczna na Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

W miniony weekend pracownicy Katedry Biologii i Biochemii Medycznej tworząc team „Biologia Medyczna CM UMK” reprezentowali Wydział Lekarski podczas największej triathlonowej imprezy sportowej w Polsce – Enea Bydgoszcz Triathlon 2018.

więcej informacji

zdjęcie

anglojęzyczne studia doktoranckie

Od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Oferta wakacyjna CSM dla nauczycieli i studentów

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zaprasza zarówno nauczycieli jak i studentów Collegium Medicum UMK na wakacyjne zajęcia w CSM.

więcej informacji

zdjęcie

Złoty wynalazek

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

więcej informacji

zdjęcie

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

20 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. A. Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

więcej informacji

zdjęcie

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

więcej informacji

Archiwum