Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

List Gratulacyjny dla Pani Profesor Marty Pokrywczyńskiej

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty Fascynująca podróż do świata biotechnologii i chemii

Warsztaty promujące Collegium Medicum oraz kierunek Biotechnologia Medyczna, które odbyły się 7 czerwca 2024 roku, były fascynującą podróżą do świata biotechnologii i chemii! Z okazji Dnia Chemika, uczniowie klas ósmych mieli wyjątkową okazję do eksperymentowania, odkrywania i zgłębiania tajemnic tych niesamowitych dziedzin nauki.

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Teresy Ciepły z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, pod opieką nauczycielki chemii Pani Katarzyny Szpott, aktywnie uczestniczyli w różnorodnych eksperymentach. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych naukowców z Pracowni Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii Eksperymentalnej: dr n. med. Aleksandrę Karczmarską-Wódzką oraz mgr Patrycję Wszelaki, a także studentki z Koła Naukowego Chemii Organicznej pod kierunkiem dr hab. Renaty Studzińskiej, prof. UMK oraz mgr Szymona Baumgarta: Monika Przybysz i Monika Strumowska.

 

To wydarzenie dostarczyło młodzieży niezapomnianych wrażeń i pozwoliło na praktyczne zrozumienie zagadnień z zakresu biotechnologii i chemii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz studentom za wspaniałą atmosferę i pełne zaangażowanie!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Reprezentant CM UMK na spotkaniu WHO

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska 24.05.2024 r.

Prorektor ds. Collegium Medicum
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
UMK w Toruniu

uprzejmie zapraszają na

PROMOCJĘ DOKTORSKĄ

która odbędzie się
24 maja 2024 roku o godzinie 1100

w Auli 1.4-1.5 przy ul. Jagiellońskiej 13-15 (budynek A)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowania Pani Profesor Iwony Sadowskiej-Krawczenko Dziekana na kadencję 2024-2028

Drodzy Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego,
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 

Serdecznie Państwu dziękuję za ogromne zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach niezależnie od preferencji wyborczych.

Za każdy glos oddany na mnie z całego serca dziękuję.

Składam podziękowania  Panu Dziekanowi Profesorowi Zbigniewowi Włodarczykowi za wszystko co zrobił i robi dla Wydziału i za dobrą atmosferę w czasie wyborów.

Zapewniam Państwa, że tak jak napisałam w programie wyborczym będę kontynuować dobre tradycje Wydziału, ale równocześnie wspierać działania zwiększające zadowolenie z pracy i studiowania. Od września wspólnie podejmijmy pracę dla dobra Wydziału Lekarskiego – razem możemy więcej.

Z wyrazami szacunku
Iwona Sadowska-Krawczenko

 

 

Pani Profesor urodziła się w Bydgoszczy. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1993 roku uzyskała tytuł lekarza na Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W 2004 roku obroniła doktorat, a w 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
Pani Profesor jest pediatrą, specjalistą neonatologiem oraz specjalistą epidemiologiem. Od 1995 roku pracuje w oddziale neonatologicznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Aktualnie jest to Klinika Neonatologii, której od 2020 roku
jest kierownikiem. Od 2007 roku pracuje w naszej Uczelni, początkowo na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie głównie prowadziła zajęcia dla kierunku położnictwo, a od 2017 roku na Wydziale Lekarskim. Od 2019 roku jest kierownikiem Katedry
Neonatologii.
Pani Profesor jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN), gdzie pełni funkcję skarbnika oraz przewodniczej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTN. Piastuje stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
neonatologii dla województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo jest przewodniczącą komisji akredytacyjnej przy CMKP. Ponadto jest członkiem zespołu ekspertów opracowujących program specjalizacji z neonatologii. Na dorobek naukowy składa się 94 publikacji o łącznym współczynniku oddziaływania IF= 188,213 oraz 1436 punktów MNiSW. Jest współautorką standardów opieki nad noworodkiem w Polsce – standardów Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Była i jest głównym badaczem lub
współbadaczem w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych. Wypromowała kilkunastu magistrów, była promotorem trzech obronionych doktoratów. Jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Neonatologii. Prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi w postaci, seminariów i ćwiczeń z zakresu neonatologii na kierunku lekarskim. Neonatologia jest Jej pasją. Leczenie najmłodszych pacjentów i wsparcie ich rodziców jest dla Niej ogromnym źródłem satysfakcji i radości. Poza medycyną najbardziej interesuje Ją drugi człowiek. Ceni sobie kontakt z naturą. Uwielbia wędrówki górskie zarówno latem jak i zimą. Lubi sztukę, teatr, kino i dobrą książkę. Jest żoną i matką dwójki dorosłych dzieci.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowanie za wybory

Szanowni Państwo

 

Zakończyły się wybory dziekana Wydziału Lekarskiego. Demokracja akademicka jest dla mnie bardzo istotną wartością, a jej osąd szanuję i przyjmuję z pokorą.

Bardzo dziękuje wszystkim, którzy głosowali. Tym, którzy pozytywnie ocenili moją kadencję i zamierzenia na następne cztery lata,  dziękuję za zaufanie i głosy.

Tym, którzy mając na względzie dobro Wydziału wybrali zmianę, dziękuję za udział w wyborach.

Serdecznie gratuluje Pani Dziekan Iwonie Sadowskiej-Krawczenko i życzę wytrwałości, determinacji i sukcesów w realizacji planów.

Niezależnie od mojej funkcji, dobro Wydziału, jego pracowników i studentów, rozwój naukowy i sukcesy dydaktyczne były i będą dla mnie najwyższą wartością.

Jestem niezmiernie wdzięczny Państwu za ostatnie pięć lat. Za zaufanie, za ciężką pracę, za życzliwość, ale także za zrozumienie dla niedociągnięć w tym wyjątkowo trudnym okresie.

Bardzo dziękuję studentom za partnerstwo i współpracę.

Zawsze pozostanę wdzięczny zespołowi Dziekanatu Wydziału Lekarskiego – wspaniałym ludziom oddającym temu wydziałowi to, co najlepsze.

Pozostaję z poważaniem

Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego - film

Mury naszej uczelni opuściło 280 absolwentów Wydziału lekarskiego. Do najlepszych z nich trafiły nagrody i wyróżnienia oraz gratulacje władz wydziału i uczelni.

Film z dyplomatorium

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowatorski zabieg naprawy niedomykalności zastawki trójdzielnej

Nowatorski zabieg naprawy niedomykalności zastawki trójdzielnej

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla Pana prof. dr. hab. Łukasza Szylberga

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył prof. dr hab. Łukasz Szylberg - pracownik Katedry Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

W 2009 roku został absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 2011 roku rozpoczął specjalizację z patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W 2013 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Zróżnicowanie ekspresji białek szlaków odpowiedzi immunologicznej w tkankach popłodów ciąż bliźniaczych - badania morfologiczne” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie patomorfologii. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Wpływ czynników zapalnych na szlaki nowotworzenia w jelicie grubym”.
29 lutego 2024 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od Prezydenta RP.
Od 2011 roku jest nauczycielem akademickim na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Od 2020 roku jest Koordynatorem Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kieruje Zakładem Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Autor i współautor rozdziałów w książkach oraz ponad 100 publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i międzynarodowych o współczynniku IF 204,449 oraz MNiSW 4 468.
Autor strony edukacyjnej hspatlas.com oraz strony Polskiego Towarzystwa Patologów www.pol-pat.pl Laureat licznych nagród naukowych w tym Fundacji im. Prof. Stanisława Woyke. Współautor patentu oraz licznych wdrożeń technologicznych związanych z cyfrową patologią oraz sztuczną inteligencją w medycynie. Wykładowca oraz organizator licznych kursów dla patomorfologów z zakresu onkologii.
Od 2019 roku Przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów.
Ekspert z zakresu patomorfologii dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Patomorfologia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA – STEM Impact Award 2024-25

Miło nam poinformować, że trwa nabór do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA – STEM Impact Award 2024-25. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą oraz do podzielenia się nią z zainteresowanymi osobami. Dziękuję!

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 20 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

Najbliższe spotkanie informacyjne online dotyczące składania wniosków, procesu rekrutacji do programu i pobytu na stypendium odbędzie się 22 marca br. o godz. 15:00 na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz wraz z absolwent(k)ami programu. Link do rejestracji na spotkanie znajduje się TUTAJ.

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i kolejnych planowanych webinarach, a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

Pytania dotyczące uczestnictwa w programie proszę kierować bezpośrednio do koordynatorki programu Justyny Maziarskiej-Lesisz na adres: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List otwarty Dziekana Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo
PT Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego

Pragnę poinformować, że podjąłem decyzję o kandydowaniu w wyborach do pełnienia zaszczytnej funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2024-2028.

Państwa głos będzie w dużej mierze oceną tego, czy udało mi się wypełnić Państwa oczekiwania, nie zawieść zaufania i sprostać wyzwaniom, które stanęły przed naszym Wydziałem w ostatnich czterech latach. Dokładałem wszelkich starań, aby z powierzonych mi obowiązków wywiązać się  jak najlepiej, zachowując niezależność decyzyjną i działając w najlepiej pojętym interesie Wydziału, wszystkich jego pracowników i studentów. Życzliwość i wsparcie wszystkich Państwa były dla mnie niezwykle pomocne.
To była wyjątkowa kadencja, stawiająca przed wszystkimi członkami społeczności akademickiej poważne wyzwania.

Zmiana struktury UMK
Dokonana w 2019 roku zmiana Statutu UMK zobowiązała nas do dostosowania struktury Wydziału do nowych zapisów. Pomimo konieczności formalnej likwidacji zakładów, w pełnym porozumieniu z kierownikami katedr  udało się utrzymać status wszystkich jednostek katedralnych. Powiększyliśmy zasoby Wydziału tworząc nową katedrę (neonatologia), przywracając status katedry dotychczasowemu oddziałowi klinicznemu (ortopedia) i przyjmując w skład Wydziału Katedrę Chirurgii Onkologicznej. W najbliższych planach jest utworzenie samodzielnej  Katedry Chirurgii Dzieci

Nowy program nauczania
Zgodnie z Państwa wnioskami, dokonaliśmy  zmiany programu nauczania, rezygnując z systemu modułowego i wprowadzając nowy, dostosowany do potrzeb i oczekiwań program. Nowy program i jego realizacja zostały pozytywnie ocenione przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości KRAUM, z certyfikatem do roku 2028.

Pandemia i nauczanie zdalne
Pandemia i związane z nią ograniczenia postawiły przed nami wyjątkowe wyzwanie organizacji nauczania w sposób minimalizujący ryzyko dla studentów, nauczycieli i pacjentów, ale jednocześnie zapewniający utrzymanie ciągłości i jakości procesu dydaktycznego. Wszyscy uczyliśmy się elektronicznych metod dydaktycznych, ale przerwa w stacjonarnym nauczaniu przedmiotów klinicznych ograniczona została jedynie do szczytu pandemii. Opracowaliśmy szczegółowe zasady zajęć klinicznych, a powrót do klinik i szpitali nastąpił najszybciej, jak to było bezpieczne i możliwe.
Jako jedni z pierwszych w Polsce zorganizowaliśmy program szczepień dla wszystkich uprawnionych pracowników i studentów Collegium Medicum. Zarówno gronu nauczycielskiemu jak i studentom należą się wyrazy najwyższego uznania za  wysiłek włożony w utrzymanie ciągłości procesu dydaktycznego.

Czterokrotne zwiększenie dorobku naukowego
Przez wiele lat roczny dorobek naukowy Wydziału mierzony wskaźnikiem Impact Factor oscylował w granicach 500-600 punktów. Dzięki Państwa wysiłkowi, w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyliśmy ten wynik czterokrotnie, do ponad 2000 punktów. Tak znakomity wzrost osiągnęliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu, a wsparciem był system finansowania publikacji z rezerwy dziekana. Dzięki uważnemu gospodarowaniu środkami finansowymi wszystkie prace spełniające warunki ustalone przez Radę Dyscypliny i Radę  Dziekańską mogły zostać opublikowane.

Najwyższe pozycje w rankingu LEK
Z ogromną satysfakcją przyjmuję wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego naszych absolwentów i studentów.  W najważniejszej kategorii, czyli studentów zdających po raz pierwszy, przez wiele lat nasi studenci zajmowali jedno z ostatnich miejsc. Od trzech lat – a więc nie przypadkiem – zajmują miejsca od piątego do pierwszego udowadniając, że wspólny wysiłek włożony w nauczanie przynosi wymierne efekty.

Szczegółowe sprawozdanie z kadencji 2020-2024 przedstawię Państwu w najbliższym czasie, a po oficjalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej w UMK pozwolę sobie zaprezentować program działań na nadchodząca kadencję.
Wszystkim Państwu: nauczycielom akademickim, pracownikom inżynieryjno-technicznym, pracownikom dziekanatu, Samorządowi Studenckiemu i wszystkim studentom, a także lekarzom wspomagającym dydaktykę na podstawie umowy - zlecenia bardzo dziękuje za ostatnie cztery lata. Praca z Państwem była dla mnie zaszczytem.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa edycja programu TABMED

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla Pana prof. dr. hab. Mateusza Jagielskiego

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył prof. dr hab. Mateusz Jagielski - pracownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Urodzony 18 sierpnia 1988 roku w Toruniu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku i uzyskaniu tytułu lekarza rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Interwencyjne leczenie martwicy trzustki” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2018 roku nieprzerwanie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Leczenie endoskopowe następstw ostrego martwiczego zapalenia trzustki”. Od 2020 roku zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od Prezydenta RP.

Profesor Mateusz Jagielski jest ekspertem w dziedzinie endoskopii gastroenterologicznej, zwłaszcza endoskopii pola żółciowo-trzustkowego. Na co dzień wykonuje zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii endoskopowej przewodu pokarmowego. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członek Zarządu Sekcji Endoskopii Przewodu Pokarmowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla Pani prof. dr hab. Anny Bajek

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Anna Bajek  - Kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Profesor Anna Bajek jest absolwentką kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów uzyskała również dyplom ukończenia  Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Pracę doktorską pt. „Możliwości transdyferencjacji mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) szczura w komórki mięśniowe, badanie in vitro” wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Drewy i w 2010 roku uzyskała dyplom doktora nauk medycznych. Rok później uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jako Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. W 2018 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac „Mezenchymalne komórki macierzyste płynu owodniowego i tkanki tłuszczowej, badania eksperymentalne”.

Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego CM UMK.

Odbyła liczne staże w ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. w Medycznym Uniwersytecie Charite w Berlinie, Uniwersytecie Rovira i Virgili w Hiszpanii i w katalońskim centrum technologicznym Eurecat w Tarragonie. Ukończyła również wiele szkoleń i kursów, m.in. kurs monitora badań klinicznych, kursy European Patent Office, Design Thinking, MA TRIZ,  Trener Kompetencji Miękkich.

Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych jako kierownik i główny wykonawca, do najważniejszych zaliczyć można: projekty finansowane przez UE (Nonomining, Phenolexa), finansowane przez NCN (Sonata, Preludium 2, OPUS), finansowane przez NCBiR (Techmastrateg).

Była członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, członkiem wyłaniającego się zespołu badawczego Emerging Field „Multifactorial Molecular-Behavioral Cancer Profiling Team”, a obecnie jest członkiem Emerging Field „New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology”.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i organizacyjne zarówno indywidualne, jak i zespołowe oraz członkiem zespołów eksperckich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jest autorką 236 publikacji o łącznej wartości IF=204,794 oraz 4355 pkt. wg MNiSW.  Indeks H (Web of Science) = 20.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Anny Bajek skupiają się na trzech głównych obszarach badawczych: analizie mikrośrodowiska nowotworowego jako celu terapii personalizowanych, zastosowaniu związków pochodzenia naturalnego i procesu enkapsulacji w ocenie ich potencjału przeciwnowotworowego z wykorzystaniem modelu in ovo oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kolejna edycja konkursu "Moja Firma - Mój Startup"- tym razem w nowej edycji, jako "Copernicus Startup Stars."

Konkurs Copernicus Startup Stars skierowany jest dla studentów i doktorantów UMK, którzy mają gotowy pomysł lub już prowadzą innowacyjny biznes (rejestrowany nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzą jednoosobową działalność rejestrowaną lub nierejestrowaną, są wspólnikami w spółce cywilnej lub wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają przynajmniej 20% udziałów). Wypromuj się biorąc udział w naszym konkursie, przechodząc do II etapu przyjmij wsparcie od specjalistów i wygraj nagrodę pieniężną!

Do wygrania jedna nagroda główna w wysokości 5.000 zł oraz dwa wyróżnienia po 2000 zł.

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagrody głównej nastąpi podczas „Welconomy Forum in Toruń”, w terminie wskazanym na stronie https://welconomy.pl/

Ważne terminy:

Nabór zgłoszeń konkursowych – 15.01.2024, do godziny 23:59.

Prezentacje konkursowe zgłoszonych projektów do 20.02.2024 i ogłoszenie wyników – 30.03.2024

Regulamin i formularz zgłoszeniowy:

https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-doktorantow/7533-2/

Osoba do kontaktu: Honorata Fajga-Żurańska email: honoratafajga@umk.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenie - ochrona danych pacjenta

Szkolenie „Przetwarzanie danych osobowych w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących dokumentacji medycznej” będzie dostępne na platformie  moodle w terminie od  16.11.2023 r. pod adresem https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4179

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów 1 roku kier. lekarskiego i studentów przeniesionych z innych uczelni.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla Pana prof. dr. hab. Michała Wicińskiego

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył prof. dr hab. Michał Wiciński  - Kierownik Katedry Farmakologii i Terapii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Profesor Michał Wiciński – Kierownik Katedry Farmakologii i Terapii oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego CM UMK – od wielu lat zajmuje się farmakologią eksperymentalną z zakresu neurofarmakologii i chorób układu krążenia oraz teorią receptorową i środkami psychoaktywnymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz cenionym dydaktykiem (trzykrotny laureat konkursu „Wykładowca Roku”). Odbył liczne staże naukowe w Niemczech, Holandii i Rzymie. Dorobek naukowy Pana Profesora wynosi: IF=302,338 oraz MNiSW=7499; H=20 (Web of Science Core Collection), H=19 (Scopus).

W swoim aktualnym nurcie badań skupia się na tematyce związanej z suplementami diety – ich jakością i potrzebą wprowadzania nowych postaci farmaceutycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla Pani prof. dr hab. Iwony Świątkiewicz

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Świątkiewicz - studia na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku i Bydgoszczy ukończyła w 1986 r. z wyróżnieniem w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 1997 r. (Akademia Medyczna w Bydgoszczy), a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Collegium Medicum UMK w 2014 r. W 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Odbyła liczne staże kliniczne i naukowe w wiodących ośrodkach naukowych na świecie, w tym dwuletni staż w University of California San Diego w USA oraz trzymiesięczny staż w King's College of London w Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Imperial College London, Hammersmith Hospital London, Royal Brompton Hospital London, Hopital Beaujon Paris, University Heart Centre Hamburg. Jako badaczka uczestniczy w wielu przełomowych międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym koordynowanych przez National Institutes of Health (NIH) w USA.

Prof. Świątkiewicz jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1987 r. pracuje w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Jest ekspertką Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2017 r. jest profesorem wizytującym w University of California San Diego w La Jolla. Jest członkiem Taub Research Group w School of Medicine University of California San Diego, Steering Committee międzynarodowej organizacji naukowej CIRCLE-DOME (Circadian Clock Disruption in Diabetes, Obesity & Metabolism) oraz towarzystw naukowych, w tym European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging i American Society of Echocardiography. Do jej zasług można dodać członkostwo w zespole, który jako jeden z pierwszych wprowadził do praktyki klinicznej innowacyjne przeznaczyniowe zabiegi implantacji systemu MitraClip oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka. Została również doceniona prestiżowym tytułem Fellow of European Society of Cardiology i European Cardiologist.

Prof. Iwona Świątkiewicz ma ponad 35-letnie doświadczenie kliniczne. Jest reprezentantką gdańskiej Szkoły Internistycznej i Kardiologicznej kontynuowanej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy przez prof. Edmunda Nartowicza. W latach 1991-2018 pełniła funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii, a między 2004 a 2017 r. była koordynatorką zespołu ds. przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca i naczyń. Funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej CM UMK pełniła w latach 2014-2018. Jest jedną z pionierek wprowadzenia do standardów diagnostyki i leczenia oraz upowszechnienia w praktyce klinicznej i metodyce badań naukowych nowoczesnych technik z zakresu echokardiografii doplerowskiej, obciążeniowej, kontrastowej i trójwymiarowej. Jako kierownik koordynowała również szkolenia specjalizacyjne dla kilkunastu lekarzy internistów i kardiologów oraz staże specjalizacyjne z zakresu wad serca i echokardiografii. Prof. Świątkiewicz jest też nauczycielem akademickim z ponad 30-letnim stażem, mentorem i opiekunem projektów naukowych studentów i młodych lekarzy, a także promotorem prac doktorskich.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Świątkiewicz obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem biomarkerów i wskaźników echokardiograficznych w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w chorobach serca, zwłaszcza dysfunkcji i niewydolności serca. Ponadto zajmuje się również oceną znaczenia reakcji zapalnej w patofizjologii i rokowaniu chorób serca oraz opracowaniem nowych strategii prewencji pierwotnej i wtórnej chorób kardiometabolicznych, w tym opartych na kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i chronomedycynie. Naukowo zajmuje się także oceną skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca. Współpraca naukowa z University of California San Diego i Salk Institute for Biological Studies w USA zaowocowała w ostatnich latach nowymi nurtami badawczymi związanymi z nowatorskimi strategiami obniżania ryzyka kardiometabolicznego. Efektem są wspólne projekty naukowe nt. korygowania zaburzeń rytmów dobowych w zespole metabolicznym oraz prognozowania ryzyka kardiomiopatii cukrzycowej. Prof. Świątkiewicz jest autorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i licznych pozycji książkowych oraz aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pani prof. dr hab. Anety Krogulskiej

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Aneta Krogulska Kierownik Katedry Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum UMK.
Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Krogulska jest pediatrą, alergologiem i ekspertem w dziedzinie alergii na pokarmy. Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Początkowo była związana z Kliniką Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej, a następnie od 1994r. z Kliniką Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1993r, a doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012r. W latach 2013-2015 pełniła funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2015r. kieruje Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2019r. na stanowisku Profesora Uniwersytetu. Staże zagraniczne: Klinika Chorób Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Münster, Klinika Pediatrii, Pneumonologii i Immunologii Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Department of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Autorka ponad 330 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu pediatrii i alergologii. Główne zainteresowania badawcze dotyczą alergii na pokarmy, astmy i alergicznego nieżytu nosa, diagnostyki molekularnej, anafilaksji, mikrobiomu w alergii pokarmowej i zaparciach czynnościowych, nadreaktywności oskrzeli oraz eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci. Wykładowca akademicki. Członek: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

26 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które zostało powołane w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

W uroczystym otwarciu centrum udział wzięli przedstawiciele władz Collegium Medicum UMK, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy oraz goście z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem obejmującego opiekę lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Centrum będzie również prowadziło poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka oraz udział w szkole rodzenia.

Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży i/lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu.

Do niemniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.

Prowadząc działalność leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Absolwenci i studenci kierunku lekarskiego najlepsi w LEK-u

Szanowni Państwo

Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego

Z przyjemnością i olbrzymią satysfakcją informuję, że absolwenci i studenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu byli NAJLEPSI !!! w tegorocznej wiosennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zarówno w ogólnym zestawieniu, jak i w grupie zdających po raz pierwszy. Należy podkreślić, że to nie pierwszy taki wynik - po wielu latach zajmowania ostatnich miejsc w rankingu, w ostatnich czterech sesjach, w grupie studentów zdających po raz pierwszy zajmowaliśmy miejsca w pierwszej piątce polskich uczelni medycznych ( w sesji jesiennej 2021 – 4 miejsce, w sesji wiosennej 2022 – 1 miejsce, w sesji jesiennej 2022 – 5 miejsce).

To Państwa ciężka praca – nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego, pracowników administracyjnych, ale przede wszystkim Koleżanek i Kolegów studentów i absolwentów. Gratuluję i wierzę, że to wspaniałe osiągnięcie naszych absolwentów znajdzie swoje przełożenie w rankingach uczelni medycznych i będzie ważną wskazówką dla wszystkich tych, którzy wybierają się na studia medyczne do naszej Uczelni.

Do egzaminu przystąpiło ogółem 305 naszych absolwentów i studentów a wynik pozytywny uzyskały 303 osoby. Średni wynik wyniósł 166,76 pkt a maksymalny aż 187 pkt.

Średni wynik absolwentów i studentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 168,38 pkt a najlepszy – 186 pkt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

 
Z poważaniem
Dziekan Wydziału lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Konkursy IDUB

Poniżej najbliższe nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

 • Mobilności dla pracowników
  W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
  - Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
  Nabór trwa od 20.03. do 17.04.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Mobilności dla doktorantów
  Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.
  Nabór trwa od 01.03. do 31.03.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)
  Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).
  Nabór trwa od 11.04.2023 r. do 14.05.2023 r.
  Szczegóły na stronie.
   

 

Konkursy z naborem ciągłym

 • Granty na granty europejskie
  Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla pracowników
  Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:
  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Expert
  Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla doktorantów
  Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
  doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:
  • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu
   w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  • dofinansowanie druku monografii.

  Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   

Harmonogram

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

Wejdź na nową stronę UOWIRO i skorzystaj ze stałej oferty przygotowanej dla studentów UMK. Oferujemy:

 • Wsparcie edukacyjne - Nie radzisz sobie na zajęciach? Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem? Zgłoś się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Strefę relaksu i profilaktyki zdrowotnej – skorzystaj z nagrań, które zostały przygotowane specjalnie dla społeczności UMK.

Serdecznie zapraszamy

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta YUFE - Moduły semestralne

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w niezwykłej przygodzie, jaką jest MODUŁ YUFE.

Czym jest Moduł YUFE (YUFE Minor)?
Jest to blok przedmiotów, oferowany przez uczelnie należące do YUFE i skierowany do osób na II i III roku studiów licencjackich lub na I lub II roku studiów uzupełniających, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS w ramach specjalnych bloków programowych dotyczących problematyki miejskiej, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Moduł YUFE to międzynarodowy bonus do Twoich studiów.

YUFE Minor możesz ukończyć w Toruniu, jeśli wybierzesz program Urban Health &Wellbeing oferowany przez UMK. Możesz jednak również wyjechać w semestrze letnim do Maastricht, Antwerpii lub Rijeki, jeśli wybierzesz jeden z Modułów oferowanych przez te uniwersytety.

Wyjeżdżając na studia w Antwerpii, Maastricht lub Rijece otrzymasz nie tylko stypendium Erasmusa+, ale dodatkowe środki z UMK.

Udział w Module YUFE może być dla Ciebie wyjątkowym doświadczeniem, które zaowocuje nowymi umiejętnościami wyróżniającymi Cię na tle osób kończących Twój kierunek, co może się okazać istotną przewagą na rynku pracy.

Na etapie pilotażowym YUFE proponuje cztery Moduły. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim; część zajęć oferowana jest online. Rekrutacja trwa do 15 października 2022.

>>>Moduł YUFE (broszura informacyjna)

Minor in Urban Heritage (Uniwersytet w Antwerpii)
Tematem tego Modułu jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp. W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.
Więcej informacji

Minor in Urban Sustainable Development (Uniwersytet w Maastricht)
Program jest inspirowany ekonomią obwarzanka autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny pułap zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. To doskonałe połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.
Więcej informacji

Minor in Urban Ecology (Uniwersytet w Rijece)
Zestaw kursów poszerzający wiedzę o relacji ludzi z naturą w zurbanizowanym środowisku. Gdy myślimy o miastach albo terenach zabudowanych, to bierzemy pod uwagę potrzeby ludzi. Natomiast nie tylko ludzie zamieszkują miasta i właśnie powiązania z innymi organizmami będą przedmiotem Modułu. Poruszone zostaną również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zużyciem naturalnych surowców, zanieczyszczeniem, rolą roślin w miastach i ekologicznych metodach produkcji żywności oraz konsumpcji.
Więcej informacji

Minor in Urban Health & Wellbeing (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Moduł adresowany jest do osób studiujących różne dyscypliny, a tematy szeroko związane z dobrostanem społeczności i zdrowiem publicznym analizowane będą pod różnym kątem. Program oparty na tezie Lalonde porusza zagadnienia stylu życia, wpływów środowiskowych (z uwzględnieniem czynników socjoekonomicznych), warunków biologicznych i ochrony zdrowia.
Więcej informacji

Masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, chcesz aplikować?
Skontaktuj się z YUFE Admission Officer na UMK:
Mateusz Magalski (Dział Kształcenia, Rektorat, p. 411)
admission_yufe@umk.pl
https://www.umk.pl/yufe/studia/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Tomasz Drewa prezesem PTU

prof. dr hab. med.Tomasz Drewa 200x280

Profesor Tomasz Drewa, kierownik Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK, został prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nowy zarząd PTU na kadencję 2022 – 2026 powołano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w trakcie 52. Kongresu Naukowego PTU.

Profesor Tomasz Drewa jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1996 roku. Zdobywał szerokie doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej CO w Bydgoszczy (2010-2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii CO w Kielcach (2012).

Od 1996 pracuje w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem Prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 w utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej w CM UMK. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzsytwa Urologicznego oraz prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl".

W 2013 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora medycyny w dziedzinie urologii.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie psychologiczne dla studentów

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria naukowa B+

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Lekarskiego,

Uprzejmie informuję, że decyzją  NR 473/302/2022 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 na  podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki medyczne.

Kategorię B+ otrzymało 16 dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w tym wszystkie pochodzące z Collegium Medicum.

Obecnie jesteśmy na etapie analizy decyzji i przygotowujemy się do odwołania w obszarach,
które naszym zdaniem powinny nam przynieść wyższy dorobek punktowy.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces parametryczny na Wydziale Lekarskim,  a w szczególności Panu dr hab. Maciejowi Gagatowi, prof. UMK, który koordynował nasze działania i przygotowywał raport.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Decyzja o przyznaniu kategorii B+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tajemnice tkanek człowieka okiem patologa - warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla prof. Jana Styczyńskiego za współtworzenie idei ratującej życie!

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został uhonorowany statuetką „za współtworzenie idei ratującej życie” przez Fundację DKMS  z okazji 10-tysięcznego przeszczepu szpiku od dawcy Fundacji.

Prof. Jan Styczyński jest dawcą komórek krwiotwórczych, prawdopodobnie jako jedyny transplantolog w Polsce. Prof. Styczyński od wielu lat współpracuje z Fundacją DKMS i jako ekspert uczestniczy w programach edukacyjnych dla dawców komórek krwiotwórczych i dla ośrodków pobierających komórki.

Fundacja DKMS działa w Polsce od roku 2008. Od tego czasu liczba dawców w Polsce zwiększyła się 70-krotnie. Od czasu pierwszego udanego przeszczepienia szpiku na świecie w roku 1957, do roku 2019 wykonano w sumie ponad 1,5 miliona przeszczepień, a każdego roku ta liczba zwiększa się o ponad 80 tysięcy.

 

W ostatnich tygodniach na świecie zarejestrowano 40-milionowego potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych (w tym 800 tysięcy to dawcy komórek krwi pępowinowej). W Polsce ponad 2 miliony osób zadeklarowało chęć bycia dawcą komórek. Zarówno pod względem liczby dawców, jak i odsetka dawców w całej populacji, Polska jest na piątym miejscu na świecie. Efektem tego jest ewidentna korzyść dla polskich pacjentów, gdyż obecnie 65% przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce jest przeprowadzanych od polskich dawców.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trzej przedstawiciele Wydziału Lekarskiego w składzie Rady ds. Chorób Rzadkich

Minister Zdrowia, Zarządzeniem z dnia 26 maja 2022,  powołał Radę ds. Chorób Rzadkich. Celem jej ustanowienia jest wsparcie merytoryczne Ministra przy realizacji Planu dla Chorób Rzadkich. W skład Rady weszło troje naukowców z Collegium Medicum UMK.

Przedstawicielami naszej uczelni są:

prof. dr hab. Olga Haus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK,

prof. dr hab. Sylwia Kołtan – konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

prof. dr hab. Jan Styczyński – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

Do zadań Rady należy:

 • inicjowanie oraz monitorowanie pod względem merytorycznym realizacji poszczególnych etapów realizacji Planu dla Chorób Rzadkich,
 • powoływanie zespołów eksperckich realizujących poszczególne obszary Planu dla Chorób Rzadkich,
 • koordynacja współpracy pomiędzy Ośrodkami Eksperckimi Chorób Rzadkich (OECR),
 • opracowanie modelu i zasad współpracy OECR z ośrodkami genetyki klinicznej lub medycznej oraz z poradniami genetycznymi,
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli OECR w zakresie stosowania wielkoskalowych badań genomowych,
 • opracowanie rekomendacji tworzenia i zasad działania specjalistycznych konsultacyjnych zespołów medycznych w zakresie wielkoskalowej diagnostyki genomowej chorób rzadkich w OECR;
 • nadzorowanie prac Rady Naukowej do spraw Rejestrów Chorób Rzadkich oraz Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne dla Studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty w ramach programu LOGOS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profilaktyka ratuje życie!

Profilaktyka ratuje życie to hasło przewodnie wystawy czarno-białych fotografii portretowych, którą będzie można oglądać w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu od 13 do 29 kwietnia (III piętro).

Wystawa jest jedną z wielu akcji charytatywnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w które angażują się dr Oliwia Kowalczyk, adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii oraz dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z  Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy z Fundacją Kochasz Dopilnuj i jest częścią zbioru fotografii bohaterek kampanii „Pomacaj się”, której celem jest edukacja na temat profilaktyki raka piersi i promowanie regularnego samobadania. Zaprezentowane zostaną portrety oraz historie kobiet, które stanowią swoistą opowieść o doświadczeniu tej choroby onkologicznej. Obrazy te odsłaniają trudy doświadczeń pacjentek, ale jednocześnie pokazują, że życie z tą chorobą oraz pokonanie jej są możliwe. Fotografie, ukazując kobiece ciało z blizną po mastektomii, stanowią również rodzaj walki ze stereotypami na temat postrzegania piękna kobiecego ciała przez pryzmat choroby.

Autorkami zdjęć są Małgorzata Lakowska oraz Anna Szołucha z MOOi Studio. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant D&I z YUFE dla Wydziału Lekarskiego

Dotację przeznaczoną na działania, narzędzia oraz badania związane z różnorodnością i inkluzywnością otrzymała dr Oliwia Kowalczyk z Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Komunikacji Medycznej w Katedrze Kardiochirurgii.

Projekt "Diversity is our strength. Effective communication in a diverse interdisciplinary team" będzie realizowany w obszarze współpracy w zespole interdyscyplinarnym w opiece medycznej. Uczestnikami będą członkowie Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ankieta badająca opinie wobec sposobów aktywnego zapobiegania COVID-19

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce >>>

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym na drugą kadencję

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DZIESIĘCIOMILIONOWY GRANT AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH DLA ZESPOŁU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzyma Zespół Medycyny Regeneracyjnej (REGEN) wchodzący w skład Centrum Doskonałości Naukowej „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” na realizację niekomercyjnego badania klinicznego pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” z Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek oraz Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Katedry Urologii i Andrologii.

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przy pomocy badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Investigational Medicinal Products, ATIMP)- mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSCs). Będzie to bardzo spersonalizowana terapia, jako że komórki MSCs izolowane będą z tkanki tłuszczowej pacjenta poddawanego leczeniu.

Projekt zarządzany będzie przez Komitet Zarządzania Merytorycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Drewa (specjalista urolog), prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska (specjalista inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej), dr hab. Jan Adamowicz (specjalista urolog), dr Arkadiusz Jundziłł (specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej). 

 

 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1275,Rozstrzygniecie-konkursu-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cy.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pani Prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska z Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk  

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską pt. "Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura” wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. Tomasza Drewy i obroniła w 2011 r. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pn. „Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne”.   

W latach 2005-2007 pracowała jako technik, następnie jako asystent (2007-2011) i adiunkt (2012-2015) w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, a od 2017 Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek, na Wydziale Lekarskim CM UMK.  

Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie m.in. w Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Mediany, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005).  

Była kierownikiem grantów MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider) oraz liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed).  

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Stypendystka Ministra Zdrowia (2006), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021).  

Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl” oraz prezesem spółki spin off „Stem Cell Therapies sp.zoo”.  

Jest autorką 208 publikacji, w tym 81 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=200,882 oraz 3605 pkt. wg MNiSW.  H-indeks =16 (Scopus), 10- indeks= 39.  

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej skupiają się na konstrukcji pęcherza moczowego z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, w tym poszukiwaniu optymalnych biomateriałów i źródeł komórek do regeneracji rekonstruowanego pęcherza moczowego oraz badaniu molekularnych i komórkowych podstaw mechanizmu regeneracji. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat WL - zmiana siedziby

Szanowni Państwo,
Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego,

Od dnia 06.09.2021 obsługa studentów
kierunku lekarskiego oraz
III kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
będzie się odbywała w budynku F, III piętro, pok. 82.

Obsługa studentów kierunku:
III i IV kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
I i II roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I i II roku kierunku optometria (II stopnia)
będzie się odbywała w budynku KIS (Klub Inicjatyw Studenckich) - parter.

Pozostała obsługa administracyjna będzie realizowana w budynku "E" -  KIS (Klub Inicjatyw Studenckich).

więcej informacji

Archiwum