Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Oświadczenie Dziekana WL

obrazek:

Z troską i niepokojem przyjąłem informacje o poselskim projekcie ustawy mającej na celu utworzenie nowej szkoły medycznej w Bydgoszczy – a de facto – rozbicia istniejących struktur Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Głęboko wierzę, że dla całej społeczności akademickiej Wydziału Lekarskiego najważniejszym celem było, jest i pozostanie nauczanie medycyny na jak najwyższym poziomie.

Jako lekarz klinicysta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem doskonale wiem, że medycyna nie powinna mieć granic dzielnicy lub miasta, a jej rozwój i doskonalenie nie może wynikać z być może szczerych, ale partykularnych interesów środowisk lokalnych lub partyjnych. Współczesna medycyna nie będzie się rozwijać bez współpracy, bazującej na silnych ośrodkach uniwersyteckich.
O sile i znaczeniu Wydziału Lekarskiego i Collegium Medicum w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika decydujemy my – nauczyciele akademiccy, lekarze klinicyści, pracownicy Collegium Medicum, i studenci. To od nas zależy, czy badania naukowe prowadzone przez jednostki Collegium Medicum będą na najwyższym poziomie. To od nas zależy, czy nauczanie medycyny będzie odpowiadało najwyższym standardom współczesnej dydaktyki. To również od nas zależy, czy w pełni wykorzystamy możliwości, które daje nam działanie w strukturach jednego z dziesięciu uniwersytetów badawczych.

Apeluję do Państwa, aby – z poszanowaniem dla indywidualnych opinii i różnic w ocenie drogi, jaką powinniśmy kroczyć – mieć na względzie przede wszystkim dobro, jakim jest integralność Collegium Medicum i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

pozostałe wiadomości