Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wybory

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego  na następujące zebrania wyborcze, które odbędą się w dniu 22.01.2020 r., Sala Audytoryjna Nr 4, Budynek Nowa Biblioteka – Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr. A. Jurasza:

1)    nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu – w celu wyboru 3 przedstawicieli do Senatu UMK – godz. 9:15 (II termin 9:30);

2)    nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr habilitowanego – w celu wyboru 12 elektorów do kolegium elektorów – godz. 10:45 (II termin 11:00);

3)    nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego dr habilitowanego – w celu wyboru 7 elektorów do kolegium elektorów – godz. 13:00 (II termin 13:15).

Z poważaniem

Przewodniczący KWU
Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

pozostałe wiadomości