Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wolontariat

obrazek:

Szanowni Państwo
Otrzymałem wiele sygnałów, że w wolontariacie chcieliby wziąć udział również studenci młodszych lat Wydziału Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego. Sytuacja epidemiczna niestety nie poprawia się, i Państwa pomoc, wobec niedostatków kadrowych służby zdrowia, może okazać się niezbędna.
Dokonaliśmy niezbędnej korekty Formularza Zgłoszeniowego tak, aby możliwa była rejestracja wszystkich studentów, niezależnie od roku., również studentów English Division.
Bardzo liczę na Państwa zaangażowanie.  Działania w wolonariacie mogą być nie tylko świadectwem Państwa postawy jako przyszłych medyków, ale również zapewnić tak potrzebne teraz wsparcie w codziennej pracy naszych szpitali.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW, udział w wolontariacie może stanowić podstawę do zaliczenia części umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.
Ci z Państwa, którzy taka gotowość deklarują, proszeni są o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego. Numer albumu pozwoli nam na weryfikację Państwa zgłoszenia.
Zgłoszenie Państwa jest całkowicie dobrowolne, i w każdej chwili możecie je Państwo, bez podania przyczyn, wycofać, wysyłając wiadomość na adres: wolontariat@cm.umk.pl.
Moim priorytetem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa, dlatego czynności podejmowane przez wolontariuszy nie będą obejmowały bezpośredniego kontaktu z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt: wolontariat@cm.umk.pl lub wlodarczyk@cm.umk.pl

RAZEM DAMY RADĘ!
Prof. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

 

pozostałe wiadomości