Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wolontariat

obrazek:

Szanowni Państwo,
Priorytetem Władz Uczelni jest bezpieczeństwo pracowników i studentów UMK, i dołożymy wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko zachorowania. Nadzwyczajna sytuacja wymaga jednak od nas wszystkich – lekarzy i przyszłych lekarzy, farmaceutów, analityków medycznych, pielęgniarzy oraz ratowników medycznych – nadzwyczajnych działań, i może być sprawdzianem naszych postaw. Przyjęte ostatnio regulacje prawne dają możliwość studentom ostatnich lat kierunków wymienionych w piśmie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do aktywnego udziału w niektórych aspektach walki z zagrożeniem. Ci z Państwa, którzy czują imperatyw moralny włączenia się w razie potrzeby do wspólnej walki z zagrażającą nam wszystkim epidemią, mogą zgłaszać się e-mailowo lub telefonicznie do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Zbigniew Włodarczyk

Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

 

Treść listu

pozostałe wiadomości