Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Prof. A. Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Zdjęcie ilustracyjne

15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej jest organizacją mającą na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
W dniach 14-16 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Walne Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień jest kierownikiem Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK.

Profesor Arkadiusz Jawień specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe Profesora to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce.

W przeszłości prezydent następujących towarzystw:

  • World Federation of Vascular Societies 2016/2017
  • European Society for Vascular Surgery 2014/2015
  • European Venous Forum 2004
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2006-2012
  • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego 2003-2006
  • Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 1998-2000
  • oraz Sekretarz Generalny International Union of Angiology 2010-2014.

Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran.
Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.
W latach 2010-2012 pełnił zaszczytną funkcję Ambasadora Regionu, a w 2013 roku został Mistrzem Mowy Polskiej.

pozostałe wiadomości