Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Ryszard Wszołek (UTP)

20 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Ze strony UMK porozumienie podpisała Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, natomiast ze strony UTP Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Umowę, poza Rektorami, sygnowali Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch przy kontrasygnacie Kwestora UTP oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK przy kontrasygnacie Z-cy Kwestora ds. Collegium Medicum.

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina nauki leżąca na styku wiedzy medyczno-biologicznej i technicznej. Zgodnie z opinią WHO (World Health Organization) zaliczono ją do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Inżynieria biomedyczna opiera się o dwa podstawowe filary, z których pierwszy to wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w służbie człowiekowi, a drugi to stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie odpowiednio zaawansowanych narzędzi i metod badawczych.

Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wszechstronna edukacja studentów, jako specjalistycznej kadry dla jednostek ochrony zdrowia, zakładów produkcyjno-konstrukcyjnych i naprawczych sprzętu medycznego, jednostek badawczo-rozwojowych w obszarach nowoczesnej technologii medycznej. Zakres kształcenia obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy medycznej, technicznej i informatycznej. Kierunek wykazuje ścisłe powiązanie z wieloma elementami kształcenia na kierunkach medycznych prowadzonych na Wydziale Lekarskim. Z drugiej strony wpisuje się w elementy kształcenia z dziedzin nauk technicznych i biocybernetycznych, inżynierii medycznej i materiałowej, automatyki, robotyki i informatyki prowadzonych kierunków na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku Inżynieria biomedyczna będą realizować:

  • program studiów ukierunkowany na umiejętności praktyczne, kontakt z klientem/pacjentem, współpracę w środowisku medycznym zakładów opieki zdrowotnej i zakładów naukowo-badawczych produkujących sprzęt medyczny wzbogacany o zajęcia z zakresu przedsiębiorczości,
  • nowoczesne metody kształcenia poprzez kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną,
  • będą mieli możliwość zrealizowania części studiów na innych uczelniach w Polsce, w ramach programu MOST, MOSTUM oraz za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do samodzielnego działania w obszarach ochrony zdrowia, a w szczególności w zakładach produkcyjnych i centrach badawczych sprzętu medycznego i wyrobów medycznych, usługach diagnostyczno-naprawczych sprzętu medycznego, obsługi zaawansowanych technologii telemedycznych w ścisłej współpracy z personelem medycznym. Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna będą również przygotowani do prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych. Ponadto, zajęcia obejmujące podstawy zarządzania i przedsiębiorczości w ochronie zdrowia umożliwią absolwentom samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym. Kompetencje te będą również przydatne w pracy w firmach produkcyjno-usługowych i jednostkach ochrony zdrowia.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.