Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Praca Dziekanatu WL od 1.06.2020 r.

obrazek:

Uprzejmie informujemy, że interesanci są przyjmowani osobiście w Dziekanacie tylko po uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w Dziekanacie.

pozostałe wiadomości