Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Patent na wynalazek

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 24 i art. 52 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 776) po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.422210 udzielił na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika patentu na wynalazek pn.: „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”.

Decyzja o udzieleniu patentu została wydana nadzwyczaj szybko, bo przed upływem roku od zgłoszenia (zgłoszenia patentowego dokonano 13 lipca 2017 r., natomiast decyzję o udzieleniu patentu wydano 13 czerwca 2018 r.). Jest to pierwszy przypadek tak wczesnego udzielenia patentu w niemal 30-letniej praktyce Rzecznika Patentowego UMK – mgra inż. Grzegorza Ćwiklińskiego.

 Patent zdobywa nagrody na kolejnych targach innowacyjności:

  • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, Katowice (20-21 czerwca 2018)
  • Brązowy medal na Silicon Valley International Invention Festival, USA (2-4 lipca 2018)
  • Złoty medal na Japan Design, Idea & Invention Expo w Tokio, Japonia (3-5 sierpnia 2018)
  • Srebrny medal na Kaohsiung International Invention & Design Expo na Tajwanie (7-9 grudnia 2018)
  • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Grand Prix Eiffel International we Francji

więcej informacji o medalach

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.