Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Odwołanie zajęć klinicznych

obrazek:

Zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Lekarskiego CM UMK

§ 1
W związku z gwałtownie narastającym zagrożeniem epidemicznym oraz kolejnymi ogniskami zakażeń CoVID-19, działając na podstawie §1 pkt.6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, zawieszam od dnia 12.10.2020 do odwołania kliniczne zajęcia stacjonarne studentów Wydziału Lekarskiego prowadzone w jednostkach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1, Nr 2 oraz pozostałych jednostkach szpitalnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 2
Kierowników dydaktycznych i nauczycieli akademickich zobowiązuję do prowadzenia w terminie i czasie wynikającym z planów dydaktycznych, lub - po uzgodnieniu ze starostą grupy - w innym terminie, lecz takim samym czasie dydaktycznym, zamiennych zajęć w formie zdalnej, uwzględniając treści dydaktyczne, które były objęte programem zajęć stacjonarnych.

§ 3
Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarskiego odbywają się zgodnie z dotychczasowymi zasadami i planem.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.10.2020 r.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
11.10.2020 r.

pozostałe wiadomości