Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów
i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19. Ci z Państwa, którzy zechcą się jeszcze zarejestrować, proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie
dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres
dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 12.01.2012, godziny 15:00.
Z poważaniem Zbigniew Włodarczyk Dziekan Wydziału Lekarskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

pozostałe wiadomości