Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI HORIZON 2020 Z UDZIAŁEM NASZYCH NAUKOWCÓW

Międzywydziałowe konsorcjum naukowe kierowane przez dr hab. Annę Bajek, prof. UMK z Katedry Urologii i Andrologii w składzie: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK (Katedra Urologii i Andrologii, Wydział Lekarski), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK, mgr Oliwia Kowalczyk, dr Remigiusz Tomczyk (Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski) i dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK (Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu) otrzymał jeden z najbardziej prestiżowych grantów w ramach projektu Horizon 2020. Wskaźnik sukcesu w grancie wynosił 2%, a projekt PHENOLEXA „Bening Cascade Extractive Biorefinery For Converting Agri-Food Side Streams Into High-Value Polyphenolic Bioactives And Functional Fibres For Pharma, Cosmeuticals, Nutraceuticals And Food Products” jako jeden z nielicznych otrzymał grant w wysokości 3,902,695 euro. Celem projektu BBI (Bio-based Industries), w ramach którego składano wniosek, jest transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy światem nauki i przemysłu. Ze względu na ochronę własności intelektualnych szczegóły projektu nie mogą zostać upublicznione, warto jednak nadmienić, iż nasi naukowcy będą współtworzyć nowe technologie mające zastosowanie w onkologii i kardiochirurgii. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, składającego się z 12 partnerów, jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, z 9 państw Unii Europejskiej. Gratulujemy liderowi zespołu Pani dr hab. Annie Bajek, prof. UMK oraz wszystkim członkom zespołu. Na prośbę Pani Profesor szczególnie gratulacje i podziękowania dla Pani mgr Oliwii Kowalczyk.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Więcej informacji na temat projektów BBI na stronie www. bbi-europe.eu.

pozostałe wiadomości