Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Konkurs na granty indywidualne i zespołowe na Wydziale Lekarskim w roku 2021

obrazek:

 • Od roku 2021 obowiązują nowe zasady podziału środków na finansowanie Podstawowej Działalności Badawczej (PDB) na Wydziale Lekarskim: połowa środków przeznaczonych na PDB Wydziału Lekarskiego zostanie rozdysponowana w systemie grantowym.
 • Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs o granty indywidualne po 50 tys. zł oraz granty zespołowe po 100 tys. zł.
 • Granty indywidualne przeznaczone są dla młodych pracowników nauki.
 • Granty zespołowe przeznaczone są dla zespołów badawczych: warunkiem koniecznym jest udział pracowników z dwóch jednostek naukowych Wydziału Lekarskiego. Premiowany jest udział jednostki z 25% lub 50% najniżej klasyfikowanych jednostek Wydziału Lekarskiego w dorobku naukowym.
 • Granty mogą być realizowane w systemie jedno- lub dwu-rocznym (odpowiednio do końca danego roku kalendarzowego).
 • Rozliczeniem grantu musi być publikacja lub manuskrypt przygotowany do publikacji. w języku angielskim.
 • Termin zgłaszania wniosków (w wersji drukowanej i elektronicznej) do Działu Nauki i Projektów CM do piątku 26 lutego 2021 r.
 • Regulamin grantów indywidualnych
  Regulamin grantów zespołowych
  Wniosek o grant indywidualny
  Wniosek o grant zespołowy
  Raport roczny
  Ranking jednostek

pozostałe wiadomości