Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Konferencja Wydziału Lekarskiego pt. „Drogi rozwoju naukowego”

obrazek:

Termin: sobota 20 marca 2021, godziny: 10:00-13:00

Format: on-line, open access (Moodle)

Program:
Prof. Jan Styczyński: Wprowadzenie
Prof. Anna Bajek: Możliwości uzyskania finansowania badań naukowych.
Prof. Marta Pokrywczyńska: Doświadczenia własne w pozyskiwaniu grantów naukowych
Prof. Tomasz Grzybowski: Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki z perspektywy ekspertów i recenzentów
Prof. Maciej Gagat: Jak uzyskałem patent
Prof. Bartłomiej Kałużny: Współpraca naukowa z innym wydziałem uniwersytetu
Prof. Małgorzata Pawłowska: Współpraca naukowa w ramach krajowego towarzystwa naukowego
Prof. Jan Styczyński: Współpraca naukowa w ramach europejskiego towarzystwa naukowego
Dyskusja (pytania pisemnie: chat)

pozostałe wiadomości