Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Bydgoskie Autografy

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły „Bydgoskich Autografów”. Grono złożone z przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni publicznych działających na terenie Bydgoszczy, lokalnych mediów oraz bydgoskiego samorządu rozpatrzyło kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla budowania dobrego imienia miasta.

Do grona 36 dotychczasowych sygnatur utrwalonych w płaskorzeźbie na ulicy Długiej w 2018 roku dołączają kolejne trzy podpisy wyjątkowych osobistości: kompozytor Krzysztof Herdzin, wybitny chirurg Arkadiusz Jawień oraz światowej sławy budowniczy Józef Szala.

We wcześniejszych latach, spośród naukowców Collegium Medicum UMK, uhonorowani zostali także:

  • prof. Marek Harat (2010)
  • prof. Zbigniew Włodarczyk (2015)
  • prof. Wojciech Zegarski (2017)

Profesor Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Głównymi zainteresowaniami Profesora są chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w kierunku diagnostyki tętniaka aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa oraz leczenie ran przewlekłych. Profesor Arkadiusz Jawień wprowadził w naszym regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z trzech najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Bydgoszczy. Profesor Arkadiusz Jawień został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.
Na uroczystości odsłonięcia autografu Profesorowi towarzyszyła żona, dwoje dzieci oraz siedmioro wnuków.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl] Uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów na ul. Długiej, 08.09.2018 [fot.fot. J. Kilkowska (CM UMK)]