Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Bydgoskie Autografy

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły „Bydgoskich Autografów”. Grono złożone z przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni publicznych działających na terenie Bydgoszczy, lokalnych mediów oraz bydgoskiego samorządu rozpatrzyło kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla budowania dobrego imienia miasta.

Do grona 36 dotychczasowych sygnatur utrwalonych w płaskorzeźbie na ulicy Długiej w 2018 roku dołączają kolejne trzy podpisy wyjątkowych osobistości: kompozytor Krzysztof Herdzin, wybitny chirurg Arkadiusz Jawień oraz światowej sławy budowniczy Józef Szala.

We wcześniejszych latach, spośród naukowców Collegium Medicum UMK, uhonorowani zostali także:

  • prof. Marek Harat (2010)
  • prof. Zbigniew Włodarczyk (2015)
  • prof. Wojciech Zegarski (2017)

Profesor Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Głównymi zainteresowaniami Profesora są chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w kierunku diagnostyki tętniaka aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa oraz leczenie ran przewlekłych. Profesor Arkadiusz Jawień wprowadził w naszym regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z trzech najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Bydgoszczy. Profesor Arkadiusz Jawień został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.
Na uroczystości odsłonięcia autografu Profesorowi towarzyszyła żona, dwoje dzieci oraz siedmioro wnuków.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.