Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Tryb zajęć od dnia 10 kwietnia 2021 r.

pozostałe wiadomości