Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Promocja doktorska

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 20.05.2021 w Collegium Medicum UMK odbyła Promocja doktorska.

Galeria zdjęć>>>

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, uroczystość miała charakter symboliczny.

Zebrani na sali to tylko reprezentanci Pań i Panów doktorów, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali na Wydziałach Collegium Medicum stopnie doktora nauk o zdrowiu, doktora nauk farmaceutycznych,  doktora nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych. Rok ubiegły zaowocował w Collegium Medicum: 60 stopniami doktora i 14 stopniami doktorów habilitowanych. W uroczystości wzięli udział:

Promowani doktorzy:

dr Maciej Karolak
dr Agata Magdalena Kosobucka
dr Sebastian Szyper
dr Sławomir Kujawski
dr Ewa Demidowicz
dr Łukasz Kluczyński
dr Natallia Veryho

Promowani doktorzy habilitowani

dr hab. Piotr Adamski
dr hab. Grażyna Gadomska
dr hab. Maciej Gagat
dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska
dr hab. Małgorzata Maj
dr hab.  Arkadiusz Migdalski
dr hab.  Krzysztof Pałgan
dr hab.  Katarzyna Skonieczna
dr hab.   Janusz Tyloch
dr hab.  Marcin Wiśniewski

Jest to wspaniały wkład w umacnianie pozycji uczelni badawczej.

pozostałe wiadomości