Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 23 października 2021 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 51 Kongresu PTU powierzyło Panu prof. dr hab. Tomaszowi Drewie pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2022-2026. Zgodnie z statutem PTU do czasu objęcia funkcji Pan Profesor pełni zadania Prezesa-Elekta PTU, nadal pozostając Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego a także Przewodniczącym Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz ex-officio członkiem Zarządu PTU, jako redaktor naczelny "Central European Journal of Urology", pisma naukowego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Urologiczne.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego Prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego Prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego Prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego