Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Studiuj w Getyndze

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi na semestr letni 2021/2022. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego. Studenci otrzymują miesięcznie stypendium w wysokości 400 euro oraz grant na mieszkanie.

Zainteresowani wyjazdem mogą do 22 listopada 2021 r. składać komplet dokumentów.

Kryteria naboru, kwalifikowani są studenci:

    • 3, 4 lub 5 roku studiów kierunku lekarskiego  
    • ze średnią ocen z całego toku nauczania min. 3,5
    • posiadający certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B2

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie złożyć go w Dziale Nauki i Projektów CM (ul. Jagiellońska 13-15, pokój 58)

Do wniosku należy załączyć certyfikat znajomości języka niemieckiego oraz zaświadczenie z Dziekanatu o wysokości średniej ocen z całego przebiegu studiów.


Wniosek wyjazdowy do pobrania ze strony:

 https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_studia_wniosek/

Zachęcamy do aplikowania!

pozostałe wiadomości