Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zmarł prof. dr hab. Józef Kędziora

Zdjęcie ilustracyjne

Non omnis moriar!

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Józefa Kędziory

związanego z naszą Uczelnią od 2001 r, kiedy objął
kierowanie  Katedrą i Zakładem Biochemii w Collegium Medicum im. L. Rydygiera.

Żegnamy wybitnego Lekarza, Uczonego, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł olbrzymi wkład w rozwój naukowy przyszłych kadr naszej Uczelni oraz studentów.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Kolegium Dziekańskie,
Studenci i cała Społeczność akademicka
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Życiorys

pozostałe wiadomości