Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

PhD@NCU – KONKURS NA WSPARCIE MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ DOKTORANTÓW UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,  

Pragnę poinformować, że w ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanego w zakresie Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA), rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów. Konkurs skierowany jest to doktorantów posiadających  status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint  lub  double  degree  we współpracy z uczelnią zagraniczną. 
Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych.
Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2022r. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży.
Serdecznie zapraszam profesorów oraz doktorantów UMK do zapoznania się z Regulaminem Konkursu określającym zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu pod adresem - https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/mobility/.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: ster@umk.pl

Z poważaniem,
Katarzyna Hrynkiewicz
Koordynator projektu

pozostałe wiadomości