Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Szkoła cytometrii „Cytometria przepływowa-podstawowe narzędzie badawcze”

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo

Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” oraz Katedra Immunologii  CM organizuje w dniach 14-18.02.2022  Szkołę cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”.

Dla pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych przeznaczonych jest 10 bezpłatnych miejsc.

 Program kursu

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 21.01.2022 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- adres e-mail i telefon kontaktowy
- wskazanie miejsca zatrudnienia
- oświadczenie o braku  przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA!

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej jednostki organizacyjnej zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

pozostałe wiadomości