Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM)

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM).

Instrukcja składania wniosków w CM UMK dostępna jest na stronie https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5438-wnioski.html

Obecnie otwarte konkursy dostępne są:
* na stronie Uczelni (informacje ogólne) https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5377-konkursyabm.html * na stronie ABM (informacje szczegółowe) https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1

Dodatkowe informacje dotyczące projektów w CM UMK dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM https://www.cm.umk.pl/projekty

pozostałe wiadomości