Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Konkursy organizowane w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy konkurs IDUB

7 marca rusza nabór wniosków w konkursie „Ekspert” organizowanym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Do konkursu na wyłonienie zespołu ekspertów ID - Ekspert mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnieni na Uniwersytecie, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU.

Nabór wniosków w konkursie zaplanowano od 7 do 25 marca 2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje:

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdą środę począwszy od 9 marca w godz. 11.00-12.00 dyżur będzie pełnić mgr Natalia Proń-Nowak. Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Zapraszamy!

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/eksperci/

Polub nasz profil na facebooku.

 

Aktualne konkursy i dyżury koordynatorek

Sekretariat IDUB przypomina o trwających konkursach organizowanych w ramach programu IDUB oraz dyżurach koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju.

  • 14 lutego ruszył nabór do konkursu „Debiuty”

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu.

Nabór do konkursu trwa do 13.03.2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek począwszy od 17 lutego w godz. 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić pani mgr Natalia Proń-Nowak. Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

 

  • Konkurs„Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

 

  • Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK

Do zadań koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym działań mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Inicjatywy i konkursy adresowane do wszystkich pracowników Uniwersytetu obejmują m.in. finansowanie kosztów publikacji (konkurs „Publikacje”), staży naukowców w ośrodkach zagranicznych i wizyty badaczy w UMK (konkursy moblinościowe), wsparcie w pisaniu wniosków grantowych (konkurs „Granty na granty” czy Inicjatywa-Ekspert).

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwój części toruńskiej Uniwersytetu - dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu – dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Pytania dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzonych konkursów i możliwości uzyskania finansowania oraz sugestie co do nowych inicjatyw, należy kierować do wskazanych koordynatorek.

Zapraszamy do kontaktu

 

pozostałe wiadomości