Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komunikat nr 2 Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

Zdjęcie ilustracyjne

KOMUNIKAT NR 2
Prorektora ds. Collegium Medicum
z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia kliniczne

W uzgodnieniu z dyrektorami szpitali informuję, że od dnia 14 marca 2022 r. do odwołania, studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia kliniczne (w kontakcie z pacjentami) obowiązują następujące zasady: 

1) w zajęciach klinicznych (w kontakcie z pacjentami) mogą uczestniczyć jedynie studenci bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy nie został nałożony na nich obowiązek izolacji oraz w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy, posiadający ważny Unijny Certyfikat COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca; 

2) studenci, którzy nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 mogą zostać dopuszczeni do zajęć klinicznych (w kontakcie z pacjentami) po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR. Zasady wykonywania testów określa docxzałącznik nr 1.15.32 KB

3) W przypadku osób, które nie spełniają wymogów określonych w punktach 1 i 2 kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację przedmiotu w porozumieniu z Dziekanem ustali, czy istnieje możliwość realizacji efektów uczenia się w inny sposób. 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

pozostałe wiadomości