Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zdjęcie ilustracyjne

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

 • studentów ostatnich 2 lat studiów, z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego
 • pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i 2
 • pracowników Collegium Medicum UMK.

Limit osób badanych 70 mężczyzn i 30 kobiet.

Kryteria uczestnictwa:

 • brak uzależnień od substancji psychoaktywnych z wyjątkiem nikotynizmu
 • brak chorób przewlekłych metabolicznych
 • wiek 18-59 lat
 • brak infekcji wirusowych i bakteryjnych, w tym zaburzeń funkcji wątroby o tym charakterze (np. HCV, HBS)
 • zgoda na jednorazowe wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych oceniających (m.in. obecność uzależnienia od alkoholu, głód alkoholu, depresję, odżywianie, cechy osobowości i temperamentu)
 • zgoda na jednorazowe pobranie krwi żylnej do badań biochemicznych
 • zgoda na jednorazowe pobranie wymazu z błony śluzowej jamy ustnej do badań genetycznych
 • zgoda na wykonanie pomiaru składu ciała metodą impedancji urządzeniem TANITA 780–MC
 • brak znacznej nadwagi

Kierownik badań: dr n. o zdr. Damian Czarnecki (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego)

Zgłoszenie uczestnictwa
proszę kierować na adres e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl 

Ustalenie miejsca, terminu i przygotowania do badań nastąpi drogą elektroniczną.

pozostałe wiadomości