Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, iż termin rekrutacji dodatkowej (wiosennej): od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista wolnych miejsc:

Wydział Lekarski

Medical University Plovdiv - Plovdiv - Bułgaria - medycyna - BG PLODVIV02 - 2

Medical University of Varna - Varna - Bułgaria - medycyna - BG VARNA03 - 3

Univerzita Palackého v Olomouci - Olomouc - Czechy - medycyna - CZ OLOMOUC01 - 1

Université de Limoges - Limoges - Francja - medycyna - F LIMOGES01 - 2

Goce Delčev University of Štip - Stip - Macedonia - medycyna - MK STIP01 -1

Universidade de Coimbra - Coimbra - Portugalia - medycyna - P COIMBRA01 - 2

Universidade Nova de Lisboa - Lisboa - Portugalia - medycyna - P LISBOA03 - 3

Universidade do Porto - Porto - Portugalia - medycyna - P PORTO02 - 2

Universitatea de Medicina si Farmacie - Craiova - Rumunia - medycyna - RO CRAIOVA02 - 2

Victor Babes University of Medicine and Pharmacy - Timisoara - Rumunia - medycyna - RO TIMISOA02 - 2 - 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Kosice - Słowacja - medycyna - SK KOSICE02 - 2

Univerza v Ljubljani - Ljubljana - Słowenia - medycyna - SI LJUBLJA01 - 1

Univerza v Mariboru - Maribor - Słowenia - medycyna - SI MARIBOR01 - 2

Universitá degli Studi di Cagliari - Cagliari - Włochy - medycyna - I CAGLIAR01 - 4

Università degli Studi di Firenze - Firenze - Włochy - medycyna - I FIRENZE01 - 1


Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
    Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych zasadach oraz na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

pozostałe wiadomości