Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendium Rektora za publikację

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymał z rąk JM Rektora jednorazowe stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową.

Publikacja prof. dr. hab. n. med. Jana Styczyńskiego „Incidence, risk factors, and long-term outcome of acute leukemia patients with early candidemia after allogeneic stem cell transplantation: a study by the Acute Leukemia and Infectious Diseases Working Parties of European Society for Blood and Marrow Transplantation” została opublikowana w „Clinical Infectious Diseases”, (wskaźnik Impact Factor: 9.117, punktacja MNiSW: 45).

pozostałe wiadomości