Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zmarł prof. Czesław Kłyszejko

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

Non omnis moriar!

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Czesława Kłyszejko

związanego z naszą Uczelnią przez większość życia zawodowego, 
 Dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy przez dwie kadencje
w latach 1996 - 2002,

Żegnamy wybitnego Klinicystę, Uczonego, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł olbrzymi wkład w rozwój ginekologii i położnictwa
oraz w kształcenie kadr medycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Kolegium Dziekańskie,
Studenci i cała Społeczność akademicka
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Msza pogrzebowa 06.06.2022 o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Śliwicach

Życiorys

pozostałe wiadomości