Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Sukces w 15. edycji konkursu NCN

obrazek:

Mgr Anna Junkiert-Czarnecka z Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK otrzymała 112 280 zł z Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektu "Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa".

W 15. edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł. W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł starać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

 

pozostałe wiadomości