Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM  SOCJALNE

Zdjęcie ilustracyjne

Wydrukowane wnioski o  przyznanie stypendium socjalnego należy składać według dyżurów komisji stypendialnej:

Będą przyjmowane tylko kompletne wnioski!!

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!

 

(W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 4 listopada br.)

Wtorek

08.11.

godz. 08.30-11.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13; 

 

godz. 17.00-19.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13; 

 

Środa

09.11. godz. 08.00-11.00 w budynku F, pokój nr 41, 1 piętro, ul. Jagiellońska 15;

pozostałe wiadomości