Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wyjazd do Getyngi dla studentów kierunku lekarskiego

Budynek Uniwersytetu w Getyndze
fot. Budynek Uniwersytetu w Getyndze

Ogłaszamy kolejną turę rekrutacji na wyjazd na semestr studiów do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.

Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 10 listopada 2022 r. składać komplet dokumentów.

Ogłaszamy kolejną turę rekrutacji na wyjazd na semestr studiów do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.

Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 10 listopada 2022 r. składać komplet dokumentów.

Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze:

  • kwalifikowani są studenci:
    • 3 lub 4 roku studiów kierunku lekarskiego 
    • ze średnią ocen z całego toku nauczania min. 3,5
    • posiadający poświadczoną znajomość języka niemieckiego na poziomie B1/B2

 

Wniosek wyjazdowy do pobrania ze strony:

https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/wniosek-studia/

We wniosku należy wybrać właściwy Wydział oraz Uczelnię zagraniczną  D GOTTINGO1-Universitat Gottingen - Georg-August  jako pierwszy wybór. 

Pamiętaj! Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie przesłać mailem na adres: agnieszka.sobocinska@cm.umk.pl.

Do wniosku należy załączyć dokument poświadczający znajomość języka niemieckiego oraz zaświadczenie z Dziekanatu o wysokości średniej ocen z całego przebiegu studiów.

Liczba oferowanych miejsc: 1 na semestr letni roku akademickiego 2022/23.

 

Strona www. Polsko - Niemieckiego Porozumienia: 

 http://www.dpg-goettingen.de/                                   

Strona www. Uniwersytetu w Getyndze

http://www.med.uni-goettingen.de/de/content/studium/10704.html

 

Jesteś zainteresowany? Nie zwlekaj! Mamy tylko jedno miejsce!!

Zadzwoń, napisz jeśli chcesz wiedzieć więcej:

Dział Nauki i Projektów CM

Tel. 52 585 3337

agnieszka.sobocinska@cm.umk.pl

pozostałe wiadomości