Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Prof. Jan Styczyński w Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został powołany przez Ministra Zdrowia do Krajowej Rady Transplantacyjnej na lata 2022-2026.

Krajowa Rada Transplantacyjna (KRT) doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Jeśli na przykład szpital chce uzyskać pozwolenie na czynności transplantacyjne, jego wniosek musi najpierw ocenić rada.

Krajowa Rada Transplantacyjna opiniuje:

  • wnioski podmiotów, które ubiegają się o pozwolenie ministra zdrowia na czynności transplantacyjne;
  • program z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
  • działalność transplantologiczną jednostek podległych;
  • projekty aktów prawnych dotyczące transplantologii.

 

Rada prowadzi też działalność informacyjną na temat pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, które mogą posłużyć do ratowania życia i zdrowia. Opracowuje także dla ministra zdrowia roczny raport z wynikami przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

pozostałe wiadomości